ЯНА ШИШКОВА

ЯНА ДЯНКОВА ШИШКОВА-ДИМИТРОВА

Родена на 2 юли 1976 г. в София, омъжена за Спас Димитров („Балканджи„)E-mail: yanashishkova@abv.bg

Професия:

Китаист, учител по китайски език и култура, преводач и екскурзовод с китайски и руски език, автор и главен редактор на блога „Всичко за Китай“

ОБРАЗОВАНИЕ

2019-2021  УниБИТ, София

Защитен докторат на тема „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ НА БАЗАТА НА ТИПОЛОГИЧНИ СХОДСТВА ОТ ДРЕВНОСТТА“, по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда“ 

2012 СУ „Св. Климент Охридски“ София
Докторантско училище по проект №BG051PO001-3.3.06/0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“; бенефициент.

2010  СУ “Св. Климент Охридски” София

Редовен докторант по методика на обучението по китайски език към секция „Китаистика“, катедра Езици и култури на Източна Азия (ФКНФ), съвместно с катедра Методика (ФКНФ). Тема: „Методически аспекти при усвояване основите на китайския език в българското средно училище (интензивно обучение)

2002 СУ “Св. Климент Охридски” София
Завършен един семестър редовно висше образование, специалност “Японистика

2001-2002 СУ “Св. Климент Охридски” София
Следдипломна квалификация към факултет Педагогика; свидетелство за професионална квалификация “Учител

1995-2001 СУ “Св. Климент Охридски” София
Единадесет-семестриално редовно обучение, специалност “Китаистика”; магистър синолог /диплома/;

Втора специалност: арабски език

1998-1999 Нанкински университет Нанкин, КНР
Специализация в Нанкинския Университет /диплома/

1993 – 1995 СМУ “Любомир Пипков” София
Диплома за средно специално образование по изкуствата и културата от Средно Музикално Училище “Л. Пипков”; взети 12ти и 13ти клас за една година
Профил: вокален; Квалификация: артист-вокалист, класическо пеене

1990 – 1995 133-то СОУ “Ал. Пушкин” София
Частен ученик към 133-то СОУ “Александър Сергеевич Пушкин” с изучаване на руски език; Сертификат за професионално владеене на руски език;

1988 – 1993 София
Ученик едновременно в 133 СОУ “Ал. Пушкин” и 31 СУЧЕМ

1981 – 1988 Москва, Русия
Паралелно обучение в средно училище, музикално училище и българското училище към Посолството на РБългария в Москва

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

септември, 2020 г. – Присъдено V-то ПКС за заслуги от ДИУУ, София

3-4.09.2018 КНСБ София
„Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“, сертификат (1 кредит)

23-24.09.2018  Ниш, Сърбия

„Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда“, 20.09-31.10.2019, Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти, сертификат (1 кредит)

04-08.10.2018  Институт Конфуций – Будапеща,  Унгария

”7-мо обучение на местни учители по китайски език от Централна и Източна Европа”, в партньорство с HANBAN, сертификат

2017 Си-ан, КНР
Едномесечен квалификационен курс за млади китаисти в университети в Си-ан и Дунхуан в Китай, публикувана статия в сборник от конференциите

2015 ETI Малта
Квалификационен курс по ICT в ETI-Malta

2015  Институт Конфуций – Будапеща,  Унгария

Квалификационен курс за учители по китайски език, в партньорство с HANBAN

2014  Институт Конфуций – Будапеща,  Унгария

Квалификационен курс за учители по китайски език, в партньорство с HANBAN

2012 СУ „Св. Климент Охридски” София
Изнесено обучение към Докторантско училище по проект №BG051PO001-3.3.06/0026 “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ” в Рибарица, докторантски дебют

2010 Пекински университет за китайски език и култура под егидата на „Ханбан“ КНР
Едноседмичен методически курс върху учебната система по китайски език „Китайската стена“ („长城汉语“)

2008 „Балкантурист“, София
Завършен професионален курс за екскурзоводи, диплома за китайски и руски език

2006 18. СУ “Уилям Гладстон” София
Квалификационен курс за учители по компютърна грамотност, Internet, Power Point

2005 Пекински Университет за китайски език и култура КНР
Едномесечен курс за учители по китайски език /диплома/

ОСНОВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2014 – 2018

Хоноруван асистент в The University of Sheffield – City College Tessaloniki, китайски език

2012 – до сега

Старши учител по китайски език и култура в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, София

2008 – 2017

Хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, специалност „Китаистика“, китайски език, странознание; специалност „Кореистика“ – курс лекции по „Култура на Китай“ (от 2010 до сега); специалност „Китаистика“ – курс лекции по „Бит и култура на Китай“; специалност „Японистика“ и „Кореистика“ – китайски език, избираема дисциплина (2012-2014)

2001 – 2008
Учител по китайски език в 18. СУ “Уилям Гладстон”, София

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

2015 – до сега

Организатор и идеен изпълнител на проекти към Класна стая „Конфуций“ в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ – реализация от проекта

2009 – до сега
Изпитващ екскурзовод за курсисти с китайски и руски език към „Балкантурист“

2008 -2010

Сътрудник към Институт Конфуций – София

Преводач към издателство „Егмонт“ на пътеводители на National Geographic

От 2007 – до сега

Автор и основен списващ на блога „Всичко за Китай„, понастоящем в блога има над хиляда и двеста статии на български, руски и английски език по темата Китай.

От 2005 – до сега

Преподавател по китайски език в езикови школи.

От 1997 – до сега

Преводач с китайски, руски и английски език.

Екскурзовод с китайски и руски език.

1997 – 2006

Сътрудник към списание „Китай“ и вестник „Русия днес„.

2000 – 2005

Изпълнител и член на вокална формация “Балканджи”; клубни участия и концертни изпълнения из цялата страна.

1999 – 2005

Основател и изпълнител във формация “Арбат” за руски песни; клубни участия и концерти в Руския културен дом и др.

1995

Член на вокална формация „Аква Делия„, с  ръководител проф. Деляна Мичева

1994

Изпълнител в Академичен хор „Ангел Манолов„, участие в международния конкурс Festival Internazional de Musica de Cantonigros, Испания

ЕЗИЦИ

Руски Отлично
Китайски Отлично
Английски Отлично, писмено – мн. добре
Български РОДЕН

ПУБЛИКАЦИИ И ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

2022

Доклад и статия на тема „Поставяне на основите на произношението
на китайските звукове като залог за успешно обучение по китайски език“, IX Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 10.10.2022 г., ВТУ

Публична лекция „Занимателна география на Китай“, октомври, Институт Конфуций-ВТУ:

Публична лекция „Митология на Китай“, октомври, Институт Конфуций-ВТУ:

2021

Digital technologies to support the Chinese language education in the high school, 1st CEETC Webinar, Hungary, 12/12/2020: https://www.youtube.com/watch?v=e0jn0TFHufY&t=43s

„Занимателна география на Китай“, Институт Конфуций-ВТУ:

Част 1:

https://www.youtube.com/watch?v=hEbOtbBv1hk&feature=youtu.be

Част 2: https://www.youtube.com/watch?v=upPvHt7wgB4

Част 3: https://www.youtube.com/watch?v=pBeh9mO_UVU

„Митология на Китай, част 1“, Институт Конфуций-ВТУ:

https://www.youtube.com/watch?v=7dN9HE6SqSI

2020

Реинженеринг на комуникативни политики за китайски туристи в България, сборник доклади от Международната научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа – 2020 г.“ / Том 5, пров. на 12-13.10.2018 г., с. 99-115: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/sbornitsi-ot-konferentsii/diplomaticheski-ikonomicheski-i-kulturni-otnosheniya-mezhdu-kitay-i-stranite-ot-tsentralna-i-iztochna-evropa-2020-g

2019

Интердисциплинарни подходи при преподаването на географията на Китай, сборник доклади от Международната научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа – 2019 г.“ / Том 4, пров. на 12-13.10.2018 г., с. 13-23: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/sbornitsi-ot-konferentsii/sbornik-s-dokladi-ot-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-na-tema-%E2%80%9Ediplomaticheski-ikonomicheski-i-kulturni-otnosheniya-mezhdu-kitay-i-stranite-ot-tsentralna-i-iztochna-evropa%E2%80%9C-12-13-oktomvri-2018-g

2018

The possible existence of the Silk road during the Neolithic times, сборник доклади от обучението на младите учени синолози в Си-ан, пров. Шаанси, КНР, в печат

2017

По следите на културните влияния от Черноморския регион върху корените на китайската цивилизация, сборник доклади от Международната научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа – 2017 г.“, пров. на 11-12.11.2016 г., с. 194-213: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/sbornitsi-ot-konferentsii/sbornik-s-dokladi-ot-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-na-tema-%E2%80%9Ediplomaticheski-ikonomicheski-i-kulturni-otnosheniya-mezhdu-kitay-i-stranite-ot-tsentralna-i-iztochna-evropa%E2%80%9C-11-12-noemvri-2017-g

2014

Съдържание и учебни цели в тестовете по фонетика на китайския език, Сборник с доклади от международната научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, ВТ, 26-27.09.2014 г., изд. „Фабер“, с. 215-228

2012

Методически похвати при овладяване на тоновете на официалния език на КНР путунхуа. София: Сборник доклади от Конференцията с международно участие на тема ,,Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа“, ФП, СУ „Св. Климент Охридски“, 23-24.11.2012, в печат

Методически аспекти на преподаването на звуковете на китайския език за учещи с роден български език. София: Сборник доклади от международната научна конференция „Страните от Източна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“, СУ „Св. Климент Охридски“, 26-27.11.2012, в печат

Съдържание на обучението по фонетика в начален етап на овладяване на произношението на китайския език, сборник доклади от Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии към СУ “Св. Климент Охридски“, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 374-393

2011
Изпитът HSK като основен ориентир за определяне на равнището на овладяване на китайския език, Съвременният поглед на докторанта към науката, ФП, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011, с. 187-195

2010
Изучаването на китайски език в България, Понеделник, списание за теория, политика и култура, година тринадесета ½, ЦСИ фондация „Понеделник”, София, 2010 г., с. 117-130

2009

За някои от аспектите на преподаване на служебната частицата 了 на българи, изучаващи китайски език в средна и горна възрастова група, сборник доклади от първата национална научна конференция «Китай – традиция и съвременност», посветена на 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и България , СУ “Св. Климент Охридски“, 2009

Съвременното състояние на обучението по китайски език в България, развитие и перспективи. SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, ВТУ, 2009

2006
«Панорама Китай», изд. Иврай, София, 2006 г. (глави: Образование; Спорт; Туризъм)

«Китай през погледа на българските приятели», ИК “Христо Ботев”, София, 2006 г. (статия: “Да запомниш Китай с добро”)

В Интернет: http://server27.host.bg/~edax1/china/

ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ

2021

Роман „Младост“ на Цин Уъндзюн, издателство „Балкани“, преводач – Яна Шишкова; редактор и коректор – Лъчезара Пръвчева, редактор – Уан Ин https://m.helikon.bg/231734-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.html

2012 – до сега
Започнат превод на китайския класически роман „Пътешествие на Запад“ в екип проф. Бора Беливанова, Иво Димитров и поетесата Виктория Николова

2008

Пътеводител «Египет», National Geographic, изд. Егмонт

Пътеводител «Пекин», National Geographic, изд. Егмонт

2001 – до сега

Над 350 статии, преведени от руски, английски и китайски език по темата Китай

РЕДАКТОРСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

2021

Румяна Николова и Николай Генов, „Голяма книга за Китай“, Книгомания, 2021

2010

Фучс, Джеф, „Древният път на чая“, Вакон, София, 2010

Румяна Николова и Николай Генов, „Сто дни в Китай“, Хермес, Пловдив, 2010

2020

Разработени учебните програми по китайски език за B1.1. и B1, съвместно с доц. д-р Искра Мандова и д-р Рени Стоянова:

https://www.mon.bg/bg/100775 

2012

Разработени, съвместно с проф. Бора Беливанова, учебните програми по китайски език за паралелките с интензивно изучаване на езика в страната:

ОСМИ клас: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=3907

ДЕВЕТИ клас: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6265

ДЕСЕТИ клас: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6266

ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ клас: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6268

ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ

Партии: не членува

2015 – досега Асоциация на екскурзоводите в България, член

2012 – досега Федерация за българо-китайска дружба, член

НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ

2023

На 16-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици в националните турове спечелено второ място – Васко Васков, 9В, трето място – Леда Кюлханова, 9В; ГРАМОТА за най-добър ръководител на България по китайски език за 2023 г.; ГРАМОТА за особен принос към развитието на китайските паралелки на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

2022

ГРАМОТА за Особен принос към развитието на Институт Конфуций-ВТУ:

10-годишнина на “Институт Конфуций”

На 15-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици в националните турове спечелено първо място – Кристина Иванова, 9В, второ място – Моника Пежгорска, 11В, първо място за талант – Елеонора Обретенова, 9В; ГРАМОТА за най-добър ръководител на България по китайски език за 2022 г.

2021

Награда Будител на община Слатина: https://www.facebook.com/SlatinaDistrict/photos/a.111871543664993/438342651017879

На 14-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици подготвена бронзовата медалистка Моника Пежгорска.

Признание и запис с интервю за един от водещети китаисти в света по инициативата „Един пояс – един път“;

2019

На 12-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици подготвена бронзовата медалистка Моника Пежгорска.

2018
На 11-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици подготвена бронзовата медалистка Александра Георгиева. Грамота за най-успешен ръководител в 11-тото издание на Международното състезание по китайски език „Китайски езиков мост“, национален кръг България, издадена на 28.04.2018 г. от Посолството на КНР в България

2015

В съдействие с Институт Конфуций-София и ръководството на столичното 138 СУ „Проф. Васил Златарски“ открита Класна стая Конфуций: https://china.edax.org/?p=3818

2015
На 8-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици подготвена сребърната медалистка Ксения Лебедева.

2013
На 6-то издание „Китайски езиков мост“ за ученици подготвена златната медалистка за България Преслава Павлова.

2012
На 11-то издание на Международния конкурс за китайски език и култура „Китайски езиков мост“ за студенти подготвена Лъчезара Пръвчева – златният медалист, представил България в международните турове в Китай.

2010
На 3-то издание на Международния конкурс „Китайски езиков мост“ за ученици в КНР мои ученици спечелиха националните квалификации; заеха ВТОРО място в света и ВТОРО място в Европа по владеене на китайски език.

2008
На 1-то издание на Международния конкурс „Китайски езиков мост“ за средношколци в Дзинан, пров. Шандун, КНР подготвени златният, сребърен и бронзов медалист на национално равнище, спечелено ТРЕТО място в света и ПЪРВО място в Европа по владеене на китайски език.

2004
Награда за особен принос към приятелството между Китай и България, връчена от посолството на КНР в РБългария