ВЪПРОСИ ВСЯКАКВИ

Повечето коментари, въпроси и предложения, които пишат читателите на „Всичко за Китай“, се публикуват безразборно след най-различни постове. Именно затова отварям страничка за питания и препоръки, така че не само аз, но и всеки, който се чувства компетентен, да отговаря и дискутира повдигната тема.