За жестикулацията

В ежедневието си китайците употребяват многобройни символични жестове, от които по-подробно са изучени само знаците, с които търговците посочват цената на стоката. Така например повдигнатият показалец в комбинация с палеца на същата ръка, поставен върху свитите останали пръсти означава цифрата „едно“. Протегнатите показалец и среден пръст със свити останали пръсти означава цифрата „две“. Когато средният пръст, безименният и кутрето са изпънати, а палецът и показалецът образуват кръг, това означава цифората „три“. Цифрата „четири“ се показва като се свие палецът, а останалите пръсти са изпънати; за показването на цифрата „пет“ се изпъват всичките пет пръста. Ако палецът и кутрето са изпънати, а останаите пръсти са прибрани навътре, то посочваната цифра е „шест“. „Седем“ се обозначава като се изпънат палец, показалец и среден пръст, а другите два пръста останат свити. Изпънатите палец и показалец наподобяват йероглифа за думата „осем“. Жестът, посочващ цифрата „девет“, също наподобява йероглифа за думата „девет“: показалецът се превива като полудъга, а палецът се слага върху останалите присвити пръсти. При „десет“ отново се посочва йероглифа: показалецът на лявата ръка се кръстосва с този на дясната.

С ръце се изобразяват много „събития“. Ето само няколко примера. Ако човекът придвижи два-три пъти юмруци един срещу друг, то той загатва за борба. Този жест обаче не се прави пред човека, когото искате да нападнете. Заплахата към него се изразява, като запретнете ръкави под носа му. Ако някой погали корема си с изпънатите един до друг пръсти на водоравно поставената си дясна ръка, то това означава: „Сит съм“.

Жестът, при който показалецът на дясната ръка се тика в леко присвитата лява длан, има значението на „секс“. Ако обаче двете длани се потъркват една о друга, то това означава „фалит“. Ако някой постави ръце зад ушите си с дланите настрани, това означава, че не може да чуе нищо. Ако човек държи ръце с дланите към тялото си и с опънати пръсти и от това положение размаха ръце напред и навън, то смисълът на този жест е: „Изчезвай!“. Ако човек иска да покаже, че събеседникът му говори безсмислици, той размахва ръка с изпънати един до друг пръсти пред гърдите си наляво и надясно.

Поставянето на дланта на гърдите означава „аз“, но ако човек разпери палеца и показалеца и придвижи ръка към събеседника си, то смисълът е едно съвсем недружелюбно „ти“.

Ще пропуснем останалите многобройни жестове с ръка и ще се насочим към жестовете с други части на тялото: слабо приведена надолу глава, полюшвана леко, казва: „Засрами се!“. Същото впрочем означава и лекото докосване на бузата с показалец отгоре надолу. Ако от това положение на главата си човек леко размаха ръка напред-назад пред лицето си и едновременно с това поклати глава, той все едно казва на човека срещу себе си: „Обсъждането няма нищо общо с мен!“. Ако не може да понася някого, който в момента не присъства, китаецът издава долната си устна силно напред, повдига нос и леко сбръчква чело. Почуда се изразява с широко отваряне на очите и устата. Леко почесване по косата означава: „Не знам точно“ (като обаче почесването не бива да е силно, защото създава впечатлението за нечистоплътност).

Издаването на зъбите върху долната устна означава: „Иска ми се да те набия“. Присвиването на долната устна навътре показва леко раздразнение или несигурност и е мимика, често срещана при децата, които виждат чужденци за първи път. Издадената напред долна устна показва, че човек се съмнява в нещо.

Присвити вежди и стистнати устни са знак за недоволство или погнуса и се смятат за недружелюбно изражение. Изплезването на езика при децата, за разлика от нашето разбиране – изразява страх. Когато пък издават стиснатите си устнички напред, децата показват, че не желаят нищо, например никакво ядене. Лошата миризма се посочва с леко повдигане на носа, сбръчкване на челото и движение на дясната ръка острани към носа.

Често се виждат хора, които извръщат дясната си длан надолу и движат всичките й пръсти нагоре-надолу, като в същото време ръката им е опъната покрай тялото. Смисълът на този жест е: „Ела насам“ и шофьорите на такси веднага го разбират. Същото може да се изрази, като дясната ръка се извърти с дланта нагоре, палецът се постави върху средния пръст и след това показалецът се движи към себеседника. Този жест обаче не е допустим между хора от различен пол. В езика на жестовете, използвани от немите – ЖЕСТУНО, палецът означава небето, показалецът – земята, средният пръст означава баща, безименният пръст – майката, а кутрето означава собствената съпруга.

В известен смисъл и плюенето се числи към жестовете, понеже то е равносилно на нашия жест „прекръстване“. С плюене може да се сломи мощта на гръмотевицата, а призраците не понасят да бъдат наплюти – това се споделя в най-древното открито засега медицинско съчинение. Ако човек срещне на улицата погребално шествие, трябва незабавно да се изплюе. Същото се прави и когато човек види падащи звезди!

Има още много, много жестове, но мисля, че това засега е достатъчно!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>