Аромати и миризми

Въпреки, че класическата литература различава пет миризми, в ежедневието си китайците отдават значение всъщност само на разграничението между две: благоуханието и зловонието. „Благоуханието“ (сян, фан 香,芳) е постоянен възхваляващ епитет за всичко, което има някакво отношение към жената: спалнята й, дрехите й, косите й, тялото й, половите й органи. Изразът „дом на благоухания и пудра“ (сянфънлоу 香粉楼) обозначава бордея; езикът на любимата е „меко благоухание“; девствениците излъчват „чист аромат“; „странният мирис“ може да бъде възбуждащ, какъвто е например мирисът на пот при дадена жена; като „странен мирис“ обаче се определя и миризмата на женските нозе, някога пристягани в платно.

Често употребяван израз за чувствата на младия мъж е „състрадание към аромата и грижа за нефрита“. Понякога се казва за мъжа, че мечтае за „сладкия аромат“. Съществува и странният израз „да слушам аромата“, употребяван от жените, които на петнайстия ден от първия лунен месец или на петнайстия ден от осмия лунен месец указват на божеството в храма определена посока и след това се вслушват в казаното от хората на улицата в тази посока, за да гадаят какво ще бъде собственото им бъдеще. „Добавянето на аромат“ пък е обичаят в навечерието на сватбата роднините на булката да хвърлят пари в ракла с благовонни пръчици.

Всъщност думата СЯН 香 обозначава и благовонията, които се изгарят и до днес в чест на божествата. Съществува така нареченият „благовонен часовник“, който представлява монета, закрепена на върха на благовонна пръчица. Щом пръчицата изгори до край, монетата пада, като издрънчава в една купичка под нея. По този начин се отмерват краткотрайни дейности като например изпълнението на народния разказвач на истории и други подобни.

Шаманът може да бъде наречен „глава на благовонията“, а „ароматно месо“ пък е израз, използван вместо табуираното название на „кучешко месо“.

По-рядко се употребява думата зловоние (чоу 臭). Особено неприятна е „лисичата воня“, смятана за присъща на чужденците (т.е. за европейците), която според един съвременен роман направо е непоносима. От друга страна обаче „лисичата воня“ е названието и на „изпотяването под мишниците“.

Аз преди време ви бях писал, че китайците не понасят хубавите миризми. Така че, ако искате да изгоните китаец от градския транспорт носете си винаги дезодорант или парфюм в чантата си! Само няколко капки и резултата ще бъде налице на следващата спирка всички ще слязат и вие ще си намерите място за сядане!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>