Цветове

颜色 yánsè цветове
白色  – báisè – бяло
象牙色 – xiàngyásè – слонова кост
黑色  – hēisè – черно
铅色  – qiānsè – оловен
灰色  – huīsè – сиво
银色  – yínsè – сребърно
金色  – jīnsè – златно
琥珀色 – hǔpòsè – кехлибар
黄色  – huángsè – жълто
赭黄色 – zhěhuángsè – охра
古铜的 – gǔtōngde – меден
橙色  – chéngsè – оранжево
红色  – hóngsè – червено
猩红色 – xīnghóngsè – алено
深红色 – shēnhóngsè – тъмно червено
赭色  – zhěsè – бордо
朱色  – zhūsè – пурпурно
粉红  – fěnhóng – розово
洋红色 – yánghóngsè – тъмно пурпурно
紫罗兰色 – zǐluólánsè – виолетово
紫色  – zǐsè – лилаво
靛色  – diànsè – индиго
海军色 – hǎihūnsè – тъмносиньо
蓝色  – lánsè – синьо
蔚蓝色 – wèilánsè – лазурено синьо
水色  – shuǐsè – аквамарин
绿色  – lǜsè – зелено
翠绿色 – cuìlǜsè – изумрудено зелено
卡其色 – kǎqísè – какѝ
棕色  – zōngsè – кафяво
栗色  – lìsè – кестеняво

Съставител: Цанимир Господинов

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>