Китай става монополист на редки метали

Те носят странни имена като диспросий, итрий, тербий и неодим. Не, те не са римски императори, а са много редки природни изкопаеми, които обаче започват да стават все по-търсени. Редките метали могат да бъдат открити в хибридни автомобили и вятърни турбини.

В последно време дори музикалните инструменти и мобилните телефони не се произвеждат без тези материали.

„Особено високата нужда на устройства като iPod увеличиха силно търсенето на тези метали“, обяснява Робърт Бейлис от Roskill Information Services в Лондон, цитиран от FAZ. И макар икономическата криза да е натиснала надолу цената на въпросните суровини, Бейлис очаква „търсенето да нараства значително“ и да вдигне стойността им.

Държавата, която е основен доставчик на четирите метала, е Китай. Залежи има още в Австралия, Виетнам и САЩ, но китайската държава си остава почти монополист в предлагането им.

Китай произвежда 99% от диспросия и тербия по света, както и 95% от неодима. Поради тази причина категорично може да се каже, че без позволението на Пекин едва ли ще можем да станем свидетели на толкова активно производство на електроника и опити за налагане на хибридни.

Едно от основните приложения на диспросия е производството на магнитите, необходими за производството на хибридни автомобили. В един двигател на автомобил като Toyota Prius например има още около 1-2 килограма неодимм както и лантан. Итрият пък е отговорен за червения цвят, който наблюдаваме от мониторите и телевизорите.

Въпреки очевидно бляскавите перспективи пред производството на въпросните метали, инвестициите в сектора не са никак лесни. Причината – определянето на цените не е никак прозрачно. Освен това няма никаква възможност за директни инвестиции като частен инвеститор – липсват сертификати, а единствената възможност е придобиване на акции от дружествата-производители.

Заради бурния растеж на търсенето на iPod-ите и хибридните автомобили хората от бранша очакват, че в скоро време предлагането на металите няма да бъде достатъчно за задоволяване на търсенето. Дори представителите на властта в Китай споделят, че екзотичните суровини скоро ще станат дефицитни.

Обезпокоителното в случая е това, че дълго време Китай е снабдявала света с редките метали на изгодни цени. Сега обаче производството на страната се развива бурно, особено в областта на новите технологии. Това води след себе си все по-ниски експортни квоти за въпросните суровини.

Поради тази причина секторите, които потребяват металите, активно търсят начини за диверсифициране на производството. Това обаче става доста бавно, тъй като е необходима много изследователска работа, която не винаги води до успех.

В същото време Китай ясно започва да осъзнава ролята си на монополист и да действа като такъв. Така че може би не е далеч моментът, в който производството на устройства като iPod ще зависи не от новите технологии и търсенето, а от волята на Китай.


http://mavericos.blog.bg/novini/2009/09/24/kitai-stava-monopolist-na-redki-metali.402929

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>