ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

ноември 9, 2008

Амбициозна поземлена реформа се подготвя в Китай

в категория Селско стопанство

В Китай започва грандиозна поземлената реформа. Държавата е готова да позволи на фермерите да прехвърлят правото си на ползване на земята на трети лица, заявява китайския президент Ху Дзинтао. Експерти смятат, че подобна стъпка ще бъде радостно възприета от голяма част от 700-милионното население в селските райони, където правото на собствеността върху земята остава несбъдната мечта. Ху Дзинтао има причини за такава радикална стъпка: той иска да спре нарастващото разпродаване от бюрократите на обработваеми земеделски земи, а в същото време да засили личния си авторитет сред населението.

Очаква се новите правила да бъдат обявени на годишното заседание от есенната сесия на ръководството на Комунистическата партия на Китай. Известно е, че всички решения, вземани от партийните ръководители, приемат формата на закон в парламента. Подробности за инициативата на Ху Дзинтао още не са известни, но може да се предположи, че тя ще бъде враждебно посрещната от ортодоксалната част на Комунистическата партия, както, например беше през 2007 г. по време на приемането на Закон за защита на частната собственост.

В момента, на китайските фермери е забранено да прехвърлят или да продават своето право на ползване на селскостопанските земи, които използват. Предложените реформи ще бъдат добър стимул за развитието на селското стопанство. Всички земи в Китай принадлежат на държавата и на фермерите е забранено използването им като обезпечение, което възпрепятства развитието на ефективността на селското стопанство. Възможността за прехвърляне на правото на ползване на земята ще даде тласък за развитието на пазарните отношения. Тези промени значително ще намалят възможността за измамни сделки със земя от длъжностни лица.

Един от най-сериозните проблеми на Китай сега е промяната на статута на земеделска земя и използването им за развитието на инфраструктурата. Често, местните чиновници се възползват от своите правомощия за користни цели. Срещу добро възнаграждение те прехвърлят земи на търговски дружества за изграждане на търговски центрове, предприятия и пътища, а на земеделските производители се плащат нищожни компенсации. Новият закон трябва да доведе до намаляване на броя на такива престъпления.

Прехвърлянето на правото на собственост върху земята е било широко разпространено до 1949 – в момента на образуване на КНР. Вземайки тази идея на въоръжение, Ху Дзинтао иска значително да повиши личния си авторитет сред населението. Земята оаче ще остане главен актив на правителството и партията, както и на отделни лица, които през последните години са спечелили много пари (за отнемане на земеделски земи от селското стопанство). И в сегашната ситуация държавата може да намери начин за генериране на приходи, като например данъка върху прехвърлянето на правата за използване на земята.

http://agrosaveti.com/blog/pozemlena-reforma-kitai.html

404

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.