Институт Конфуций да има филиал във В.Търново, обсъдиха във ВТУ

Гергана Костова

Да бъде създаден филиал на Институт Конфуций във Великотърновския университет бе обсъдено при посещение на делегация от посолството на Китайската народна република във висшето училище.

Институт Конфуций е образователна организация с нестопанска цел за популяризиринае на китайския език и култура. Към главната дирекция на Института в Пекин са изградени над 60 дъщерни организации по света. Институт Конфуций в София е един от първите в Източна Европа.

На срещата бе обсъдена и възможността за сключване на договор за сътрудничество между Великотърновския университет и университет от Китайската народна република. Гостите направиха дарение на Центъра по китайски език и култура – книги, електронни учебници, филми и албуми.

Във Великотърновския университет китайски език се изучава от 1993 год. в специалността Приложна лингвистика. В момента се обучават седемнайсет студенти в специалността Английски и китайски език и двама в специалността Френски и китайски език. Лектор по китайски език е доц. Гун от Университета в Хайнан. През изминалите години още 5 китайски лектори са обучавали студентите от Великотърновския университет.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=241829

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>