Китайски хамстер

Китайският хамстер (Cricetulus griseus) принадлежи към сем. Хомякоподобни (Cricetidae). В природата е разпространен в Азия — населява лесостепните и пустинните области на източното китайско крайбрежие, като достига източния бряг на Каспийско море. Китайският хамстер е по-дребен от златистия хамстер. Достига 10 — 13 см и има малка опашка (около 1 см). На цвят е сив, откъм тръбната страна има надлъжна черна ивица по гърба, а откъм коремната страна е белезникав (фиг. 5). Одомашнен е в началото на XX век. За първи път е бил използуван като лабораторно животно през 1919 г. при изучаване на болестта кала-азар (висцерална лайшманиоза).

Отглеждане. Китайският хамстер се отглежда лесно, кротък е и най-важното няма миризма. Използуват се същите клетки или стъклени вани както при златистия хамстер.

Хранене. Изискванията на китайския хамстер са както на златистия. В природата се храни с различни семена и зелени части на растения, както и с безгръбначни животни (мравки, скакалци, малки мекотели и др.). Той също има странични бузести торбички (с които пренася храна за запаси), но те са по-тънки в сравнение със златистия хамстер.

Размножаване. В природата се размножава 3—4 пъти годишно, но при лабораторни условия китайският хамстер може да се развъжда целогодишно, ако не е в зимен сън. Продължителността на естрадния цикъл е 4,5 дни, като разгонването продължава 1,5 дни и овулацията настъпва спонтанно. След 20 —21-дневна бременност женската ражда 4 — 8 голи, слепи и безпомощни малки. За разлика от златистия хамстер при китайския няколко часа след раждането еструсът се възобновява. Малките проглеждат на втората седмица. Бозайният период продължава 20 — 24 дни, след което малките се отделят в друга клетка. Половата им зрелост настъпва на 50-дневна възраст, но за развъждане се пускат, като навършат 2 месеца.

В природни условия през зимата за известен период (свързан с намаляване на светлинния ден и спадане на температурата) изпада в зимен сън.

Продължителността на живота на китайския хамстер е 2 — 3 години.

Д-р ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ДЕНКОВ
доц, к.б.н.ЯНАКИ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ


http://www.zoomania.org/content/view/983/143/

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>