Майчина грижа (Истории за Храма на Небето)

Имало едно време едно момиченце, чийто баща починал рано. Не се минало много време и майка й също се разболяла. Хората от селото се притеснявали за детето, а то само мислело как да спаси майка си. Веднъж момиченцето чуло, че на Северните хълмове расте чудодейна билка, която лекува всичко. То целунало майка си за сбогом и тръгнало към Северните хълмове.

Три дена и три нощи вървяло. Накрая, изморено, седнало да си почине. Не щеш ли, изведнъж пред нея се появил един побелял старец. “Накъде си тръгнала?” – попитал старецът. “Отивам да търся лек за болната ми майка” – отговорило момиченцето. Старецът се трогнал от синовната й почит и й казал:

– Върви само нагоре, завий седем пъти наляво и осем – надясно и ще стигнеш до там, където Небето се слива със Земята. Там ще намериш лек за твоята майка. Но трябва много да внимаваш, пий само изворна вода и яж само борови семена и се връщай бързо!
Момиченцето се поклонило и благодарило, а като се изправило видяло, че старецът вече бил изчезнал. Послушало то стареца. Вървяло нагоре завило седем пъти наляво и осем пъти надясно, а като ожадняло пило изворна вода и яло борови семки.

Дълго ли вървяло, кратко ли, накрая стигнало до там, където Небето се сливало със Земята. Чудна гледка се ширнала пред него – зелени ливади и заснежени върхове, забулени в мъгла. В една долина момиченцето зърнало да проблясва езерце с формата на луна, чиито води отразявали облаците в небето, а повърхността била кристално гладка. Огледало се момиченцето в езерото и видяло усмихнатото си лице и за пръв път спряло да се безпокои за болната си майка. Докато се оглеждало, внезапно чуло недоловими стъпки зад себе си. Обърнало се момиченцето и видяло две красиви богини да се приближават към него. Копринените им дрехи били избродирани със сливов цвят и те изглеждали още по-ефирни и прекрасни.

– Сестрице, – обърнала се едната богиня към момиченцето, – какво те води при нас?
Разплакало се момиченцето и отговорило:

– Моята скъпа майчица е много болна. Дошла съм за чудодейната билка, за да я излекувам. Помогнете ми, моля.

– Не се тревожи, – успокоили я двете девойки. – Ние ще ти помогнем. Ти остани тук и си почини.

Двете богини изчезнали сред хълмовете и не след дълго донесли на момиченцето няколко стръка от чудесната билка.

– Занеси билките на майка си. Тя скоро ще се оправи!

Момиченцето просто не можело да повярва на късмета си и ги попитало:

– Старецът в подножието на хълмовете ми каза, че само там, където Небето се слива със Земята ще мога да намеря чудодейната билка. Това ли е мястото?

Засмяли се девойките и посочили езерото с формата на луна:

– Нима това не е Небето на Земята? Ето ти семена от бор. Занеси ги в твоето село и ги посади. Ако някой се разболее, няма да има нужда да идваш чак до тук.

Много им благодарило момиченцето и накрая си тръгнало. Повървяло, обърнало се да се сбогува още веднъж с богините, но не ги видяло. Само под боровете видяло един жерав и един елен.

Бързало момиченцето да си стигне вкъщи, а като стигнало, дало на майка си да изпие билките. След два дена майката станала напълно здрава. От тогава нарекли чудодейната билка “Майчина грижа”.

Посадили в селото семената. А като пораснали боровете, много от селяните отворили дюкянчета, в които продавали билката Майчина грижа. От там и тръгнало името на селото – село Майчина грижа.

Скоро след това, императорът решил да построи Храмът на Небето. Неговите придворни чули историята за чудното село и го посъветвали да построи храма там, където винаги царяло щастие и богатство. Построили храмовите постройки, а Майчина грижа свободно растяла навсякъде.

Една година, императорът дошъл да се помоли за богата реколта и видял билката да расте свободно навсякъде. Наредил той на слугите да изкоренят билката. Започнали те да копаят и тогава се появил белобрадият старец и с няколко движения на малката си метличка превърнал билката в трева, наречена Косите на Дракона.

Чул за това императорът и заповядал никой да не пипа тази трева.

Всъщност Косите на Дракона са съвсем като билката Майчина грижа, но малко хора знаят за това.

Превод от английски: Яна Шишкова

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>