Сгради и стаи

银行          yínháng          банка
派出所        pàichūsuǒ        полицейско управление
公安局        gōng`ānjù      РПУ
大使馆        dàshĭguăn       посолство
飞机场        fēijīchăng        летище
火车站        huŏchēzhàn    ЖП гара
车站           chēzhàn         Автобусна спирка; стоянка
办公室        bàngōngshi     офис
事务所        shìwùsuŏ        офис
医院           yīyuàn            болница
医务所        yīwùsuŏ          поликлиника
药店           yāodiàn          аптека
邮局           yóujú             поща
饭店           fàndiàn           хотел
饭馆儿        fànguănr        ресторант
体育场        tĭyùchăng        стадион
体育馆        tĭyùguăn         спортна зала
游泳池        yóuyŏngchī     плувен басейн
电影院        diànyĭngyuàn   кинотеатър
剧场           jùchăng          театър
音乐厅        yīnyuètīng       концертна зала
俱乐部        jùlèbù             клуб
茶馆儿        cháguănr        чайна
茶座儿        cházuòr          чайна на открито
咖啡馆        kāfēiguăn        кафене; кафетерия
酒吧           jĭubā              бар
小吃店        xiăochīdiàn     лавка; магазинче
卡拉OK厅    kălāOKtīng      караоке
博物馆        bówùguăn      музей
展览馆        zhănlănguăn   изложбена зала
宫殿           gōngdiàn        дворец; палат
文化宫        wénhuàgōng   НДК
部门:          bùmén           министерство
公安部        gōng`ānbù     МВР
外交部        wàijiāobù        Министерство на външните работи
经济部门      jīngjì bùmén   Министерство на икономиката
教育部门      jiàoyùbù        Министерство на образованието
文化部         wénhuàbù      Министерство на културата
大学           dàxué            университет
学校           xuéxiào          училище
学院           xuéyuàn         институт
宿舍           sùshè            общежитие
公园           gōngyuán       парк
动物园        dòngwùyuán   зоопарк
商店:          shāngdiàn      магазин
超市           chāoshì          супермаркет
百货大楼     băihuò dàlóu   супермаркет
市场          shìchăng          открит пазар
友谊商店     yóuyì shāngdiàn    магазини на дружбата
小卖部        xiăomàibù       лавка; магазинче
服装店        fùzhuāngdiàn   магазин за дрехи
鞋店           xiédiàn            магазин за обувки
书店           shūdiàn          книжарница
图书馆        túshūguăn      библиотека
花店           huādiàn          цветарница
理发店        lĭfādiàn           бръснар; фризьорски салон
大厦          dàshà             небостъргач; висок блок
楼             lóu                 блок; сграда
房子          fángzi             апартамент
房间          fángjiān          стая
室             shì                 стая
天花板       tiānhuābăn      таван
地板          dìbăn              под
客厅          kètīng             гостна
餐厅          cāntīng           1) столова; трапезария; 2) ресторант
厨房          chúfáng          кухня
卧室          wòshì             спалня
厕所          cèsuŏ             тоалетна
过到          guòdào           коридор
洗澡间       xĭzăojiān         1) баня 2) тоалетна (по-мек израз)
书房          shūfáng          кабинет; библиотека
游戏室       yóuxìshì          детска стая
楼梯          lóuti               стълбище
电楼梯       diàn lóuti        асансьор
地下室       dìxiàshì           мазе

Съставител: Яна Шишкова

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>