Петдесет и шест националности

Китай е единна многонационална държава, в която съжителстват 56 националности. Тъй като по-голямата част от населението принадлежи към националността хан (91.6% от общия брой на населението в Китай), другите 55 националности в Китай е прието да се наричат национални малцинства.

Националните малцинства, които наброяват повече от 1 милион души са общо 18: джуан, манджури, хуей, мяо, уйгури, и, тудзя, монголци, тибетци, бу-и, дун, яо, корейци, бай, хани, ли, казаци, дай. Сред тях джуанската националност е най-многобройна – 15.556 милиона души. Населението от 15 националности е между 100 000 и 1 милион души: шъ, лису, гълао, лаху, дунсян, уа, шуъй, наси, цян, ту, сибо, мулао, киргизи, даури и дзинпо. А 22 националности наброяват между 10 000 и 100 000 души население: салари, булан, маонан, таджики, пуми, ачан, ну, евенки, дзин, дзино, дъ-ан, узбеки, руснаци, уйгури, бао-ан, мънба, орочени, дулун, татари, хъджъ, гаошан (с изключение на гаошанците, живеещи в Тайван), луоба. Националността луоба е най-малобройна, с по-малко от 3 000 души население.

Китайците хан са разселени повсеместно, най-вече в долините в средното и долното течение на Жълтата река, река Яндзъ и Перлената река и Североизточната равнина. Въпреки, че представителите на националните малцинства са малобройни, те са разпръснати върху обширни територии и населяват приблизително 64.3% от територията на Китай, най-вече в граничните североизточни, северни и югозападни райони.

Провинция Юннан е дом на повече от 20 националности и се характеризира с най-голямо етническо разнообразие в Китай. В течение на дългата китайска история, както и днес, фактът, че националностите “съжителстват на една територия и в същото време живеят в индивидуални компактни общности в специални райони” продължава да осигурява обективни условия за политически, икономически и културен обмен между хан и различните национални малцинства, както и за функционирането на системата за регионална национална автономия.


http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/12/t139035.htm

2 comments to Петдесет и шест националности

  • bozman

    Възможно ли е да поправите грешките в материала ?
    Поздрави.

  • Яна Шишкова

    Веднага след като спрете и да си помисляте дори, че може да правите скрита реклама в блога ми.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>