Народна прокуратура

2004-06-16

Органите на народнита прокуратура в Китай са държавни органи, които съблюдават за спазването на закона.

Тяхната организация съответства на тази на народните съдилища. Настоящият Главен прокурор на Върховната народна прокуратура е Дзя Чунуан.

Органите на народнита прокуратура имат право да упражняват прокурорска власт. Те упражняват тази своя власт при дела, касаещи заплаха за държавната и обществена сигурност, нарушаване на личните и демократични права на гражданите и други важни криминални дела; проверяват делата, предадени за разследване от органите за обществена безопастност; решават дали заподозрени да бъдат задържани под стража или не, дали да бъде заведено дадено дело или не; назначават и поддържат общественото обвинение в углавни дела; контролират дейността на ограните за обществена безопастност , народните съдилища, затвори, арести и институциите за трудово превъзпитание. Органите на народнита прокуратура, също както и народните съдилища, упражняват властта си в рамките на закона и се ползват с независимост от страна на всички административни органи, обществени организации и частни лица. Всички граждани са равни пред закона.

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/8/t139030.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>