Народни съдилища

2004-06-16

Народните съдилища са държавните съдебни органи. Учредени са Върховен народен съд на държавно ниво; висши народни съдилища – в провинциите, автономните райони и градовете на централно подчинение; първа и втора съдебна инстанция. Върховният народен съд е най-висшият държавен съдебен орган, който отговаря пред ОСНП и неговия Постоянен комитет, и който наблюдава работата на местните народни съдилища, военните съдилища и другите специални съдилища. Настоящият председател на Върховния народен съд е Сяо Ян.

Народните съдилища гледат всички дела при отворени врати, с изключение на делата, свързани с държавни тайни, интимни подробности от личния живот на гражданите и делата срещу непълнолетни. Обвиняемият има право на защита. Освен правото да се защитава сам, обвиняемият има право да бъде представляван от адвокат, близък свой роднина или настойник.


http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/7/t139029.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>