Китайската комунистическа партия

2004-06-16

Основана през юли 1921 г., днес ККП има повече от 63 милиона члена и повече от 3.3 милиона основни организации.

От 1921 до 1949 г. ККП ръководи китайския народ в трудната му борба, която в крайна сметка доведе до свалянето на империализма, феодализма и бюрократичния капитализъм и до провъзгласяването на Китайската народна република. След основаването на КНР, ККП оглави хората от всички националности в Китай в защита на независимостта и сигурността на страната. Успешно осъществявайки прехода от нова демокрация към социализъм, извърши широкомащабно строителство на социалиализма, постигайки безпрецедентен в китайската история икономически и културен прогрес.

След завършването в общи линии на социалистическата трансформация на частната собственост на средствата за производство през 1956г., ККП допусна някои управленски грешки в строителството на социализма поради липсата на опит. По-късно, ККП допусна и сериозна в национален мащаб грешка като даде ход на “Културната революция” (1966-1976), лошите последици от която траяха дълго време.

“Културната революция” приключи през октомври 1976г. Това бе повратна точка за Китай, който влезе в нова историческа епоха на развитие. След Третия пленум на ЦК на ХI Конгрес на ККП в края на 1978г., страната се зае с най-голямата промяна в историята на Нов Китай. От 1979г. ККП възприе политиката на реформиране и отваряне на страната, чийто инициатор бе Дън Сяопин. През изминалите повече от две деситилетки от началото на реформата и отварянето на Китай към света, икономическото и социалното му развитие се увенча с изключителен успех и страната придоби нов облик. Това е най-благоприятният период от основаването на ККП, а също и периода, в който хората пожънаха най-много материални облаги.

Централните органи на ККП включват Конгреси на партията, Централния комитет, Полититбюро на ЦК, Политбюро на Постоянния комитет, Централния секретариат, Централния военен съвет и Централния дисциплинарен съвет. Националният конгрес на партията се свиква веднъж на всеки пет години. Когато Националният конгрес не заседава , Централният комитет е най-висшият ръководен орган на ККП. Ху Дзинтао е настоящият Генерален секретар на Централния комитет на партията.

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/5/t139027.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>