Система на народните събрания

2004-06-16

Цялата власт в Китай принадлежи на народа. Органите, чрез които народа упражнява своята власт, са Общокитайското събрание народните представители и местните народни събрания. Следователно, системата на народните събранията е основа на политическата система в Китай или, с други думи, системата на управление. Нейните основни характеристики са: има представители от всички слоеве на народа и е основната форма, чрез която народа управлява държавата.

Следва принципите на демократичен централизъм, т.е. гарантира широки демократически права на народа, и в същото време гарантира централизъм и единство при упражняването на държавната власт. В условията на реализация на единна държавна власт посредством механизма на народните събрания, властта на държавните административни и съдебни органи, прокуратурата, както и на ръководните органи на въоръжените сили, са ясно разграничени, за да могат те да работят координирано.

Депутатите в народните събрания на всички равнища се избират от народа, носят отговорност пред и приемат контрола на народа. Депутатите представляват целия народ: сред тях има хора от всички етнически групи, обществени кръгове, райони, класи и прослойки. Тъй като те идват от народа, депутатите поддържат тесни връзки с поддържащия ги електорат и искрено се вслушват в неговите възгледи и искания. Когато събранията заседават, те могат да изкажат своето мнение или да отправят запитвания към правителствата на съответните нива и подчинените им отдели, а въпросните партии са длъжни да отговорят на запитванията. Електоратът има право да отзове избраните от него депутати, следвайки процедурите, предписани от закона.

Състав на депутатите на Деветото общокитайско събрание на народните представители

Работници и селяни: 18.87%

Интелектуалци: 21.05%

Кадрови работници: 32.87%

Депутати от не-комунистически партии и демократи без партийна принадлежност: 15.42%

Депутати от Китайската народоосвободителната армия: 8.98%

Депутати от Хонконгския специален административен район: 1.17%

Депутати от Специален административен район Макао: 0.40%

Завърнали се в родината китайски емигранти: 1.24%

Жени-депутати: 21.81%

Депутати от 55-те етнически малцинства: 14.37%


http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/6/t139028.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>