Държавно устройство

Държавните органи на КНР включват:

Органите на държавната власт – Общокитайското събрание на народните представители и местните събрания на народни представители;

Председател на КНР;

Държавни административни органи – Държавният съвет и местните народни правителства;

Държавен ръководен военен орган – Централен военен комитет;

Държавни съдебни органи – Върховният народен съд, местни народни съдилища и специални народни съдилища

Държавни органи на прокуратурата – Върховна народна прокуратура, органи на местната народна прокуратура и специалната народна прокуратура.

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/2/t139023.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>