Държавата Шан-Ин (Авдиев)

Най-древният период в китайската история, който може да се изучава на базата на документи и археологически материали, е периодът Шаи-Ин. Според традиционната китайска хронология това е епохата от XVIII—XII в. пр. н. е. Историческата традиция запазва сказанието за това, как около 1400 г. пр. н. е. вождът Пан Гън довежда племето си в Анян и край река Хуанхъ изгражда „големия град Шан“, дал наименование както на цялата държава, така и на династия царе.

Племената Джоу, живеещи в басейна на река Уей, които в XII в. пр. н. е. завоюват държавата Шан, дават на тази държава друго наименование — „Ин“.

По-рано епохата на Шан-Ин се е изучавала само въз основа на по-късни предания. А сега археолозите са открили голямо количество паметници на материалната култура, произведения на изкуството и около 100 хиляди надписа за гадаене върху черупки от костенурки и кости.

Голямо значение имат разкопките на развалините на древен град край село Сяотун в окръг Анян (провинция Хънан). Тук са намерени паметници от периода Шан-Ин, например остатъци от царски дворец, храм, занаятчийски работилници и много жилища, разположени в подредени квартали. Освен това са разкопани 300 гробници, сред които 4 царски. Наред с богатите погребения на аристократи са открити и значително по-скромните гробове на обикновени „чиновници“, както и гробове на обикновени бедни хора. В развалините са запазени много ритуални бронзови предмети, например съдове, а така също мраморни скулптури и гадателни надписи. В царската съкровищница са намерени към 6 хиляди ценни предмета от злато, бронз, нефрит, черупки на костенурки и седеф.

Следователно има всички основания да се предполага, че населението на древния Китай, създало културата от времето на Шан-Ин, е коренно население, Живяло тук от дълбока древност и чрез приемственост запазило културните достижения от неолитична епоха на територията на Северен Китай.

Паметниците на материалната култура, произведенията на изкуството, най-древните надписи, по-точно надписите върху кости за гадаене и върху бронзови съдове, най-древните части от произведенията на класическата литература на древния Китай дават възможност да се опишат, макар и в най-общи черти, стопанският, общественият и държавният строй през епохата Шан-Ин.

Източник: Бг сайънс инфо

Използвана литература:
„История на древен Изток” В. И. Авдиев

http://bg-science.info/view_his.php?id=70

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>