На 22 юни в София отваря врати клон на китайската културно-образователна организация Институт Конфуций

На 22 юни от 17.30 часа в Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) към Софийски университет „Климент Охридски“ (бул. „Тодор Александров“ 79) ще бъде открит клон на китайската културно-образователна организация Институт Конфуций.

Софийският институт Конфуций включва специално оборудвана читалня в ЦИЕК с капацитет за 30 души, в която посетителите могат да ползват фонд от 1000 тома литература на китайски и за Китай. Предстои фондът да бъде попълнен с ново дарение от още 3000 тома. На разположение са четири компютъра. Освен това, в отделна аудитория в ЦИЕК може да се ползва мултимедийна система за презентации.

Основна част от дейността на Института ще бъде обучението по китайски език, което ще се извършва от български и китайски преподаватели, също в сградата на ЦИЕК.
Институтът Конфуций е обществена нестопанска организация за популяризиране на китайския език и китайската култура и за подкрепа на обучението по китайски по света. Той е базиран в Пекин и е на подчинение на Националното ведомство за преподаване на китайски като чужд език, оглавявано от Министъра на образованието. Организацията носи името на великия философ Конфуций (551-479 г. пр.н.е.), чието наследство лежи в основата на китайската цивилизация.

След създаването на пилотен филиал в Ташкент през юни 2004 г., първият клон на Институт Конфуций извън Китай отваря врати в Сеул през ноември същата година. В момента по света има над 150 такива института.
Първите 1000 тома литература за софийския институт бяха дарени през юни 2006 г. от Ли Чанчун, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на Китайската комунистическа партия, по време на посещението му в България.

http://www.bnr.bg/HristoBotev/News/0618institut_confuci.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>