Откритието на компаса

В древността, хората се опитвали да намерят инструмент, който да може да показва посоките. Колесницата за показване на посоките е най-ранният подобен предмет в китайските предания, въпреки че досега още не са намерени археологически доказателства за нея. Предполага се, че преди 3000 или 4000 години, в Китай вече е имало подобен предмет, който помагал на хората да се ориентират в пространството.

Компасът е откритие на древните китайци. Още преди 2500 г. хората в Китай добре познавали естествените свойства на магнита, който показвал юг и север според магнитните полюси на Земята и го използвали в ежедневието си. Въпреки че още не се знае точно кога е измислен компасът, от хрониката на Ханфей от периода на „Воюващите царства“ се вижда, че древните китайци не само са описали свойствата на магнита, но и го използвали активно за показване на посоката.

Откритият от археолозите най-ранен компас е във формата на лъжица, отдолу има една бронзова чиния, която се казва „сънан. Буквалното значение на „сънан“ е „соча на юг“. Лъжицата постоянно сочи на юг и е направена от естествен магнит и стои в центъра на квадратна бронзова чиния, със страни 17.8 на 17.4 сантиметра. Върху чинията са нарисувани 24 посоки, малко прилича на сегашните часовници. Намереният цялостен комплект е от периода 220-206 г. пр. н. е.

http://bulgarian.cri.cn/1/2007/05/02/1@54986.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>