ІV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АКУПУНКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ІV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АКУПУНКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
18-21 октомври 2007 г.

Най-значимото събитие в живота на БДТКМ за тази година е ІV Национален конгрес по акупунктура с международно участие, който ще се проведе в периода 18-21 окткомври 2007г., в конгресния център на хотел Кемпински – Зографски, гр. София. Основна тема на конгреса е „Акупунктурата в дерматологията“. Учтиво молим колегите, които желаят, да участвуват с доклади и постери, да изпратят темата на доклада (постера) си и кратко резюме до 31.08.2007 г. на посочените на страницата e-mail адреси. Информация за конгреса ще получите и от страниците на нашето специализирано списание „Акупунктура“. Нека всички, които имат желание да участвуват, се чувствуват поканени на ІV Национален конгрес по акупунктура с международно участие – София 2007г!

Организационен комитет на конгреса:
Президент: д-р Емил Илиев
Генерален секретар: д-р Силвия Еленкова
Членове: д-р Емил Милушев
д-р Нели Димкин
д-р Мариана Радева
д-р Пламен Попиванов
доц. д-р Росица Коцева
доц. д-р Юлия Каменова

Българско дружество по традиционна китайска медицина

http://www.bstcm.net/bg/news/0/1/

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>