„Вълшебния камшик“

„Вълшебния камшик“ в Далечния Изток и най-вече в Китай се е наричала и собствената коса сплетена обикновено на дълга плитка. В края на плитката обикновено се скривало острие или наточена монета, които влизали в действие по време на боя. Тази техника да се действа със собствената плитка като с камшик (на корейски пакчхиги) била развита първоначално в северо-западна Корея и оттам се разпространява и в Китай. Обикновено се атакували очите, лицето и врата на противника като техниката се комбинирала с други оръжия или прийоми на ръкопашния бой.


http://www.zlaten-drakon.com/stat/018/stat_018.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>