В България бе открита редакция на най-голямото университетско издателство на Китай

Изготви по материали от официалната страница на FLTRP Петко Т. Хинов

„Пролетният вятър е вестител на радост, от презморска страна донесе чудна вест.“ На 1 март 2017 година в сътрудничество с българското издателство Изток-Запад официално бе открита „Редакция за издания, свързани с Китай“ на Издателство за образователна и научна чуждоезична литература“ (FLTRP). По този повод директорът на FLTRP г-н Цай Дзиенфън сподели следното:

„Редакцията е първи плод на инициативата «Книги и знания по пътя на коприната», на Държавната администрация за преса, публикации, радио, филми и телевизия на Китайската народна република. Това е и първият издателски отдел на FLTRP зад граница, основан по държавната стратегия Един пояс, един път, който бележи разширяване влиянието на FLTRP към нови хоризонти в Източна Европа.“

Пътят на културата по „Пътя на коприната“

Създаването на редакцията за китайски издания на FLTRP в България е плод на политиката на китайската държава за културен обмен на Китай с останалите страни по Пътя на коприната, изразена в стратегията „Един пояс, един път.“

От близо три години издателство FLTRP активно прилага стратегията на културно сътрудничество с 32 държави по линията на „Един пояс, един път“. Досега са създадени четири проекта на държавно равнище за взаимен превод: „Китай-Албания“, „Китай-Шри Ланка“, „Китай-Португалия“ и „Китай-Израел“.

Износът на литературни произведения по взаимен договор в държави по Пътя на коприната и създаването на съвместни издателски проекти са дял от стратегията за локализация на изданията на FLTRP и стремежа за откриване на редакции в страните, които отговарят на условията на нашето издателство. В близките две години делегация на FLTRP начело с г-н Цай Дзиенфън, посети България, Сърбия, Белорусия и Ливан, направени бяха проучвания, търсени възможности, обсъдени планове за сътрудничество и бе подета смела инициатива за осъществяването му. След като условията съзряха, FLTRP избра именно България за основаването на своята първа редакция и издателски център. Едновременно с това, редакцията на FLTRP в България е първият издателски и езиково-учебен център в държава по Пътя на коприната по официално одобрена програма за държавно финансиране, както и първи проект, официално включен в инициативата „Книги и знания по Пътя на коприната“.


Създаване на Редакционния отдел на FLTRP в България

Решението първият редакционен отдел на FLTRP в държава по Пътя на коприната да бъде открит именно в България бе взето след задълбочено проучване.

През юни 2016 г. делегация на нашето издателство начело с директора на FLTRP г-н Цай Дзиенфън посети България и проучи внимателно интереса към китайска учебна литература и книги, свързани с Китай. Делегацията установи връзки с посолството на КНР в РБ, Институт „Конфуций“ към Софийски университет, Асоциацията на българските книгоиздатели и различни издателства.

Два месеца по-късно, на 26 август 2016 г. по време на Международния панаир на книгата в Пекин се проведе кратко представяне на книгата на д-р Лин Уъншуан „Българската нация: стари и нови представи“, отпечатана на английски и български език от Издателството на СУ. На тази среща между България и Китай бе подписано споразумението за откриване на Редакцията на FLTRP в България (подробно за ранния етап на развитие на отношенията ни вж. «2016: Книжовни срещи между България и Китай»

На 1 март 2017 г. след продължителна подготовка, избор на място и създаване на съвместно лого за FTLRP и Изток-Запад, издателският център на FLTRP в София бе официално открит.

* * *

През януари 2017 г. китайската държава прие „Становище за развитието и разпространението на традиционната китайска култура“, където се споменава необходимостта „да се насърчава развитието на чуждестранната търговия, повече произведения на китайската култура, отличаващи се с представителност и висока конкурентоспособност да бъдат представени на международния пазар“, „да се усили международната реклама и разпространение на китайски издания, да се окаже подкрепа на китаистите и чуждестранните издателско-преводачески организации за издаването на китайска литература.“

Заглавията, които FLTRP възнамерява да преведе и издаде чрез редакцията си в България, са ярки по съдържанието си книги за китайската култура.

Главен редактор и координатор на издателство FLTRP в България е известният български китаист Петко Т. Хинов.

До основаването на Редакцията на FLTRP, българското издателство Изток-Запад, оглавявано от г-н Любен Козарев, е издало множество шедьоври на китайската класическа литература в превод на Петко Т. Хинов, като например „Сън в алени покои“ от Цао Сюецин, „Чудните дела на съдията Бао“, „Тридесет и шестте стратегеми“, „Нощни разговори край огнището“, „Бит и душевност на моя народ“ от Лин Ютан и други китайки книги, чрез които българският читател може да се докосне до есенцията на китайската култура.

След основаването на нашата редакция в България предстои работа по превода и издаването на богато илюстрирани книги за китайската култура. По предварителен проект редакцията целенасочено подбира заглавия, живо представящи традиционните ценности и светоглед на съвременните китайци. През 2017 г. предстои издаването както на познавателна, така и на учебна литература – книгата „Срещи с китайската култура“, първа книга на „Учебник по китайски език за българи“ (съвместно издание на FLTRP и MacMillan). Предстоящ проект е също така е деветтомният сборник „Възлови понятия в китайската мисъл и култура“.

Направления в работата на българската редакция на FLTRP

Основните направления на развитие в работата на редакцията са две:

Новаторство в подхода към работата и управлението. Редакцията се състои от висококвалифицирани китаисти, които имат задача да подбират и препоръчват китайски книги за издаване в България. Главният редактор е Петко Т. Хинов, който ръководи работата по нашите издателски проекти и предлага консултации и съвети на FLTRP за отделни заглавия, координира превода и редактирането на одобрените за издаване заглавия, както и осъществява координация и избор по проекти за издаване на български книги в Китай. В същото време редакцията сътрудничи с Институт „Конфуций“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и проучва китайските заглавия, излизащи на българския книжен пазар. През май тази година Петко Т. Хинов ще посети издателството ни в Пекин с цел задълбочаване на културния и книжовен обмен между България и Китай, за предначертание на следващите стъпки на съвместната ни работа, преглед на най-новите издания на FLTRP и обсъждане на издателските взаимоотношения на Китай с България.

Новаторство в книгоиздаването. След създаването на редакционния ни отдел в България със съдействието на FLTRP, Петко Т. Хинов изгради пилотния проект за интернет-книгоразпространение по интернет Книгосвят (Bookworld, 中保书界). Това е началото на една сериозна платформа за предлагане на китайски книги в България и български книги в Китай (Кратко представяне на „Книгосвят“ вж. тук.)

Насоки за бъдещо развитие

Създаването на „Редакция за издания, свързани с Китай“ в Република България е само първата стъпка за осъществяването на един по-обхватен проект. Освен като огнище за издателска, образователна и творческа дейност, българската ни редакция има предназначението да се превърне в културен център за разпространение дейността на FLTRP към останалите страни в Източна и Централна Европа.

На първо място в нашата програма за локализация стои издателската дейност. Създаден е държавен проект за взаимен превод на най-забележителните произведения на художествената литература на Китай и България. В бъдещата ни работа издателство FLTRP ще насърчава взаимния културен обмен с България в множество направления: взаимен износ на книжовни произведения, съвместни издания, финансово сътрудничество и др. Ще бъдат положени усилия за взаимното изучаване на китайски и български език с хартиени издания и интернет програми и платформи. FLTRP ще предложи богат асортимент от продукти, свързани с чуждоезиковото обучение заедно с дългогодишния си издателски опит.

На второ място в програмата ни за развитие стои създаването на Център за езиково обучение. В тясно сътрудничество Институт Конфуций в София, създаден със съвместните усилия на Софийския университет и Пекинския университет за чужди езици, ще бъде създаден център за езиково обучение, интегриращ зрелия опит на FLTRP в областта на образователната и научна чуждоезична литература и електронни издания.

Директорът на Издателството за образователна и научна чуждоезична литература г-н Цай заяви, че ще бъдат положени усилия нашият издателски център в България да се превърне в първо средище на дейността ни за цяла Източна и Централна Европа, чиято дейност ще включва разпространението на литература от Китай към останалите държави по Пояса на коприната и чиято цел ще е по-осезаемо присъствие на китайски заглавия на местните книжни пазари.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>