ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

декември 22, 2016

Събрани съчинения на доц. д-р Искра Мандова

в категория Известни синолози и изтоковеди

Искра Мандова е преподавател по китайски език и култура в катедра „Класически и източни езици и култури“ на Великотърновския университет от 2004 г., ръководител на Центъра по китайски език и култура до 2012 г. и директор на Институт „Конфуций“ във ВТУ от основаването му през 2012 г.

През м. април 2013 г. защитава дисертация на тема: „Тански Китай, Византия и ислямският свят (дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти)“ и става доктор по Средновековна обща история. От април 2015 г. е доцент по средновековна китайска култура. Научните й интереси са в областта на историята и културата на династия Тан (VII-X в.).

МОНОГРАФИИ:

1. Мандова, И. Културата на китайската епоха Тан (618-907) – непознатата екзотика – I част, изд. Фабер, гр. Велико Търново, 2014, 172 с.
ISBN 978-619-00-0182-9

2. Мандова, И. Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти, изд. Фабер, гр. Велико Търново, 2015, 226 с.

ISBN 978-619-00-0255-0

УЧЕБНИЦИ:

3. Живова, В., Мандова, И., Цончева, П. Учебник по български език за чужденци, ниво А1-A2, ред. чл.-кор. проф. д.ф.н Стоян Буров, Департамент за езиково обучение, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, под печат

АВТОРЕФЕРАТ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ:
4. Мандова, И. Тански Китай, Византия и ислямският свят (дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти), В. Търново, 2013.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА:

5. Мандова, И. Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока III-2, (164-172 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2008.

6. Мандова, И. Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.). – В: Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, (69-74 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009.

7. Мандова, И. Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай. – В: „България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III“, (119-127 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009.
8. Мандова, И. Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV, (210-216 с.); УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009.

9. Мандова, И. Понятието „дзин чиен” (златни пари/монети) през VII-VIII век в Китай. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока V, (397-402 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2011.

ДРУГИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

10. Мандова, И. Циншъ хуанди – първият китайски император. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, (274-279 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2006.

11. Мандова, И. Символът на дракона в Китай. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока II, (311-319 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2007.

12. Мандова, И. Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII-X в.) с Тибет. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, (489-497), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013.

13. Мандова, И. Две средновековни китайски сведения за Византия. – В: „Исторически преглед“ 5-6/2011, (221-228 с.), Българска академия на науките, гр. София, 2013.

14. Мандова, И. Две средновековни китайски сведения за арабите. – В: „Българска историческа библиотека“ 1’2013, (23-34 с.), гр. София, 2013.

15. Petkov, P., Mandova, I. Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs – In: The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, (80-84 pp.) Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013.

16. Мандова, И. Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VII, (302-311 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2014.

17. Мандова, И. Сасанидски драхми, открити на територията на Китай от периода на династия Тан (VII-X в.) – В: „Иран и Балканите в огледалото на историята (минало, настояще и перспективи)“, (157-162), изд. „Авангард Прима”, гр. София, 2014.

18. Мандова, И. Етика и правила в ежедневието на даоисткия монах при династия Тан – B: Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, (35-39), изд. Фабер, В. Търново, 2014.

19. Мандова, И. Гонения срещу религията в Китай през IX в. – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, под печат.

20. Мандова, И. „Номерът на китайката“ или китайският номер. – В: Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, В. Търново, изд. Фабер, В. Търново, 2016. ISBN: 978-619-00-0406-6

21. Мандова, И. „Виното в Китай и в поезията на Ли Бай“ – В: „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, под печат.

404

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.