Научна конференция „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“

Добре сте дошли на ежегодната конференция Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“.

Дати: 15-16.12.2016 г.

Конференцията ще се проведе в ЦИЕК, бул. „Тодор Александров“ № 79

 

ПРОГРАМА
на конференцията за 2016 г. (15.12.2016)

Заседание №1
9:00 – Откриване и приветствие към участниците в конференцията
9:15-11:30

1. Нако Стефанов, проф. дфн д-р ист. СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА, „Икономиката на Корейския полуостров в епохата на феодализма – от ерата на трите царства – Когурьо, Пекдче и Шила до Чосон – основни параметри“
2. Цанко Цолов Магистърска програма „История и съвременно развитие на Страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“ към ИФ на СУ„Св. Климент Охридски“, „Първите огнестрелните оръжия в Япония и ролята им за обединението на страната 1543 – 1615 г.
3. Николина Кирилова, д-р, СУ „Св. Климент Охридски“, Икономическото развитие на Корея по времето на японския колониализъм – 1910-1945 г.“

4. Виктория Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, IV курс специалност „Китаистика“, За противоречията около романа „Записки от Котешкия град“ на Лао Шъ “
5. Денчо Данчев – докторант по съвременна история, СУ „Св. Климент Охридски“, ИФ, „Икономика и геополитика в Тихоокеанския регион (японските срещу американските ресурси), 1938-1941 година“
6. Елица Ненова, Магистърска програма „История и съвременно развитие на Страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“ към ИФ на СУ„Св. Климент Охридски“
7. Мартин Димитров, докторант, Катедра „Нова и съвременна история“, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, „Международно-правови аспекти на руско-японския териториален спор“
8. Павел Христов, специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ IV курс СУ „Св. Климент Охридски“, Конфликтът в южнокитайско море след трибунала в Хага
9. Виктор Петров, СУ „Св. Климент Охридски“, Международните отношения на Филипините с Китай и САЩ.
10. Ивелина Ватова, редовен докторант по „Международна комуникация в световните медии”, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”, „Китай – Обединеното кралство: стратегически партньори в 21 в./China“
11. Сияна Лесинска, специалност, ЮИЮА (Южна, Източна и Югоизточна Азия)
СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, „Китай и САЩ: Заражда ли се война в киберпространството?“
11.00 – 11:30 Дискусия

Заседание № 2
11:30-13:30

12. Ерхан Ахмедов, докторант ПУ ,,Паисий Хилендарски“, Какъв би бил светът (ако) когато Китай го управлява?
13. Ивелина Ватова, редовен докторант по „Международна комуникация в световните медии”, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”, „Ханджоу – китайската агора
14. Ерхан Ахмедов, докторант, ПУ. ,,Паисий Хилендарски”, „Борбата срещу корупцията при управлението на Си Дзинпин“
15. Боян Хаджиев, гл. ас. д-р катедра „Международни отношения“, УНСС, „Нестабилността на Ирак – вътрешни аспекти и геополитика“
16. Райна Бенева, д-р, ЦИЕК, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, До Тхи Нян, магистърска програма към Департамента по виетнамистика към Института за социални и хуманитарни науки, Виетнамски национален университет, гр. Хо Ши Мин; по настоящем хоноруван преподавател по виетнамски език, ЦИЕК, СУ, “Народността Чам в етническото и културното многообразие на Виетнам“
17. Крум Златков, д-р, ЦИЕК, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, „Динамика на виетнамската икономика през първото десетилетие на XXI век.“
18. Нако Стефанов, проф. дфн, д-р ист. СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА, „СРВиетнам – моделът на социалистическа пазарна икономика“
19. Едуард Маринов, гл. ас. д-р, научен секретар на секция „Международна икономика“ в Института за икономически изследвания при БАН, Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам: възможности и перспективи за България
20. Maulana Mualim, Embassy of the Republic of Indonesia Sofia, Occupation: Staff of Social and Cultural Affairs, Guest Teacher of Indonesian Language at Sofia University, „Threats to Indonesian Language“;
21. Titik Wahyuningsih, University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, FACEBOOK COMMUNICATION BETWEEN SOUTH-EAST ASIAN PEOPLE:
TO SPEAK WITH FRIENDS FROM THE SAME COUNTRY AND WITH THOSE FROM DIFFERENT COUNTRIES
22. Натали Владимирова Давидова, студент: втори курс, ЮИЮА, ЦИЕК, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“ , “Японските изкуства: юкио-е и маки-е”:
23. Мария Боеклиева – докторант във Факултет по класически и нови филологии, катедра „Езици и култури на Източна Азия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Шаманизмът като градивен елемент на корейската национална и културна идентичност в съвременния период/ Shamanism as a structural element of the Korean national and cultural identity in the modern period/
13:00 – 13:30 – Дискусия

Заседание № 3
13:30 – 14:40

1. Александър Сивилов, гл. ас. д-р ИФ, СУ „Св. Климент Охридски“, „Азиатската връзка и панамериканското комунистическо движение“
2. Илиян Матеев, доц. д-р ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, „АСЕАН в началото на ХХI век“;
3. Весела Данова, специалност ЮИЮА, СУ „Св. Климент Охридски“, „Мястото на Япония в АСЕАН – предизвикателства и перспективи“.
4. Виктор Петров, СУ „Св. Климент Охридски“, Транстихоокеанско партньорство – възможни последици за Япония.
5. Евгений Кандиларов, доц. д-р СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, КЕКИА – Япония и китайският геополитически проект „Един пояс, един път“.
6. Нако Стефанов, проф. дфн, д-р ист СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА, „Индия и Япония – съвременни аспекти на взаимоотношениата и взаимодействията“
7. Боряна Митева, ас. д-р Катедрата по Нова и съвременна история, ИФ, СУ „Св. Климент Охридски”, Японската икономическа дипломация към Бразилия
8. Мариан Карагьозов, д-р, „Инструменти на турската „мека сила“ в Близкия изток по време на управлението на Партията на справедливостта и развитието.“
14.40 – 15:10 –Дискусия

Заседание № 4
15:10-16:50

1. Павел Камарашев, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма по „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)“, ИФ/ФКНФ, „Бизнес етикет в Китай“ ;
2. Момчил Станишев, докторант по направление „Организационна психология”,
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, “Адаптивно лидерство за успешно управление на промяната”;
3. Кристина Синигерова – докторант във ФКНФ, катедра „Езици и култури на Източна Азия“, СУ „Св. Климент Охридски“, Новият тип мъжественост в Япония и влиянието на медиите върху конструирането му
4. Гергана Русева, студент, СУ „Св. Климент Охридски, „Жените в Япония – социална и политическа роля“
5. Маргарита Кичукова, специалност „Кореистика“, 4-ти курс, „Конкурентността в корейското общество и създадаваните от нея проблеми“.
6. Лъчезара Николова, студент в СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател по китайски език в 138. СУ „Проф. Васил Златарски“, Жената, избрала свободата чрез смъртта – Размисли върху баладите „Пауни летят на югоизток“ и „Стоян и Рада/
16.20 – 16:50 Дискусия

Заседание №5
16:50-

1. Йоана Спасова-Дикова, доц. д-р Българска академия на науките, научен секретар/ Институт за изследване на изкуствата, Перформативност в някои български и балийски обичаи. Междукултурни аспекти
2. Денка Маринова, гл. ас. д-р НСА „Васил Левски“, „Зрението през погледа на китайската традиционна медицина“
3. Самуила Благоева, студентка в Натфиз, „Фотореализма в Япония след Втората Световна война“
4. Андроника Мàртонова, доц. д-р Сектор Екранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН, „Балони, хвърчила и писма“
5. Десислава Дамянова, гл.ас., д-р, СУ, „Св.Кл.Охридски“, „Източна Азия вядяна от Източна Европа“, /East Asia viewed from East Europe – Myths, Utopias, Enlightenment/;
6. Радостина Нейкова, доц., д-р, Институт за изследване на изкуствата-БАН, „Анимациите на студио Гибли“/ Animated films of Studio Ghibli/
17.30 – 18:00 Дискусия

18:00 – Закриване на конференцията и връчване на сертификати за участие на всички студенти, магистранти и докторанти.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>