Централната банка на Китай готви нов метод за оценка на риска

През 2016 г. Централната банка на Китай ще започне да измерва риска чрез използването на т. нар. от нея Макропруденциална оценка – система, изградена на база съотношенията за капиталова адекватност на банките, пише Bloomberg.

Чрез системата Централната банка на Китай ще следи внимателно как финансовите институции формират лихвените проценти. Това би спомогнало за намаляване на лихвите по кредитите, гласи становище на банката, разпространено във вторник.

Рамката за оценка ще включва инвестициите в облигации и акции, с което фокусът само към кредитите в миналото се променя.

Оценката „ще промени фокуса си от кредитите, които са тясно дефинирани, към кредита в общ аспект“, посочва банката в становището си. Тя ще включва инвестиции в облигации, инвестиции в акции и обратни изкупувания на продаваните финансови активи. Като се говори за обратни покупки на продадени финансови активи, обикновено се имат предвид задбалансовите банкови активи.

Въпреки че централната банка носи пълната отговорност за управлението на кредитния ръст, ликвидността и системните рискове, приемането на променливи, свързани повече със сенчестото банкиране, при изчислението на съотношенията на капиталова адекватност за банките по-скоро е отговорност на Банковата регулаторна комисия на Китай. Тя задава минималните съотношения на капиталова адекватност за банките.

„Това сигнализира за препозиционирането на Централната банка на Китай“, коментира главният икономист на Nomura Holdings Inc. за Китай Джао Ян. Според него банката може да играе по-голяма роля в бъдеще.

В становището си Централната банка на Китай посочва, че ще създаде подходяща парична и финансова среда за структурна реформа.

По статията работиха: Свилен Колев, редактор Десислава Попова
Investor.bg

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>