Китай – митнически изисквания

Основният принцип, който следва да се има в предвид при определяне на обхвата
на стоките за деклариране за внос/износ в КНР, е че:

Вносът и износът на стоки е ограничен в рамките на разумния размер и количество предназначено за лично ползване, като всяко превишаване на това количество следва да бъде декларирано пред митническите власти.

І. Стоки, които се декларират при внос в КНР и за които е необходимо да се
попълни митнически формуляр, както и да се премине през необходимите митнически формалности и проверка:

1. Животни и растения, както и продукти от животински и растителен произход,
микроорганизми, биологични продукти, човешки организъм, кръвни продукти;

2. Предмети за лична употреба на обща стойност над 5000 юана (приблизително
700 евро);

3. Предмети на стойност над 2000 юана (приблизително 250 евро), които
притежателите възнамеряват да оставят в Китай;

4. Алкохол (със съдържание на повече от 12% алкохол) с обем над 1500 мил.; над 400 цигари; над 100 пури, над 500 грама тютюн;

5. Над 20 000 юана в брой или парични средства в чуждестранна валута,
надхвърлящи 5000 щ. д.;

6. Отделно транспортиран багаж, стоки, мостри на стоки, рекламни материали;

7. Според митническите правила на КНР митническият служител на място може да определи и друг вид стока, извън изброените, за необходима за деклариране.

ІІ. Предмети и стоки, които се декларират пред митническите власти на КНР при
напускане на КНР. За този вид предмети и стоки се изисква да се попълни точно и вярно съответен митнически формуляр, предоставен от митническите власти, както и да се премине през необходимите митнически формалности и проверка:

1. Културни реликви, произведения на изкуството, застрашени растения и
животни, продукти от застрашени растителни и животински видове, екстракти
от биологични видове, ценни метали като злато и сребро;

2. Фотоапарат, видеокамера, преносим компютър и други видове техника, предназначени за лична употреба, които са на стойност над 5000 юана (приблизително 700 евро);

3. Над 20,000 юана в брой или парични средства в чуждестранна валута на
стойност над 5000 щ. д.;

4. Стоки и продукти, мостри на стоки, и реклами материали;

5. Други стоки и продукти извън списъка, които могат да бъдат определени за деклариране по време на проверка по преценка на митническия служител.

III. Стоки и предмети забранени за внос и износ в КНР. За подобен род стоки се предвижда конфискация на стоката и унищожаване пред контролните органи или притежателите й трябва да напуснат територията на КНР. В по тежките случай
притежателят на стоката може да бъде подведен под съдебна отговорност.

Списък на стоките и предметите забранени за внос в КНР:

1. Всички разновидности на оръжия, имитации на оръжия, боеприпаси и взривни
вещества;

2. Фалшива валута и фалшиви ценни книжа;

3. Политически, икономически, културни материали, морално вредни публикации, филми, снимки, записи, видео, аудио касети, видео касети, лазерни дискове, компакт-дискове, преносими хард-дискове и други предмети за съхраняване на информация, които могат да застрашат или да нанесат траен ущърб на политиката, икономиката, културата и моралните ценности на КНР.

4. Всички разновидности на отровни вещества;

5. Строго забранени: опиум, морфин, хероин, марихуана и други пристрастяващи наркотични и психотропни вещества (Внимание! За притежанието, преноса или продажбата им се предвижда включително и смъртно наказание);

6. Плодове, зеленчуци, животни (с изключение на домашни котки и кучета), животински и растителни продукти, патогенни микроорганизми на животни и растения, насекоми, паразити, вируси, щамове, други вредни организми, животински трупове, почва, генетични материали, храни; растения и животни от заразени региони и региони на епидемия, както и продукти от тези растения и животни, медикаменти, предмети и вещества;

7. Продукти, които вредят или могат да нанесат сериозни последствия за човешкото здраве и здравето на животите; нехигиенични храни, лекарства или други изделия от региони на епидемия, както и други храни или лекарства, които могат да създадат предпоставка за възникването или да предизвикат инфекциозни заболявания.

Предмети и стоки, забранени за износ от Китай:

1. Всички предмети забранени за внос в КНР;

2. Ръкописи, щампи, филми, снимки, дискове, видео и аудио ленти, хард-дискове и устройства за съхранение на информация, компютри и други, които представляват държавна тайна;

3. Редки културни реликви и исторически ценности, които са забранени за износ от Китай;

4. Защитени, редки растителни и животински видове (включително техни екземпляри, семена и посадъчен материал).

http://www.mfa.bg/uploads/files/Customs/China.pdf

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>