Имиджът на Китай пред света

Представям ви лекция-беседа, подготвена от един от най-изявените китаисти на нашето време ас. Евелина Хайн и от директора на Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) проф. Ал. Федотов:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>