Реки и води

В Китай има множество реки, а басейните на повече от 1500 реки са дълги над 1000 км. Източниците на повечето от тези реки се намират в Цинхай-Тибетското плато, откъдето те се спускат в равнините. Голямата разлика в географските височини е благоприятна за създаването на множество ВЕЦ, запасите от които по данни от 2003 г. са 680 млн. кВт и са най-големите в света.
Реките в Китай образуват външни и вътрешни системи. Общата водосъбираща площ на външните реки, които се вливат в моретата или в Тихия океан, обхваща 64% от територията на страната. Към тях спадат реките Яндзъ, Хуанхъ, Хъйлундзян (Амур), Джудзян, Ляохъ, Хайхъ, Хуайхъ и др. реки, които текат от запад на изток. Река Ялуцанпо започва от Цинхай-Тибетското плато и се влива в Индийския океан, а по течението й се намира най-големият в света каньон, дълъг 504,6 км. И дълбок 6009 м. Река Ирцис (Иртиш) тече през Синдзян и се влива в Северния Ледовит океан.


Вътрешните реки се вливат в езерат или се губят в пустините. Тяхната водоснабдителна площ е 36% от територията на страната. 


Най-дълга от вътрешните реки е река Тарим в Синдзян (2179 км.).


Най-дългата река в Китай и трета в света след Нил и Амазонка е река Яндзъ (Чандзян) – 6300 км. Горното течение на Яндзъ минава през високи планини и дълбоки долини. То крие богати хидроресурси. Яндзъ е основната и най-удобна корабоплавателна магистрала на Китай в посока запад-изток. Не случайно китайците я наричат “златната транспортна артерия”. Районите по средното и долното течение на Яндзъ се отличават с топъл и влажен климат, обилни дъждове и плодородни земи, което създава идеални условия за развиване на селското стопанство. Именно тук е главната житница на страната. 


Втора по дължина е река Хуанхъ или Жълтата река (5464 км). Басейнът на Хуанхъ е богат на плодородни полета, изобилни пасища, а в земята има огромни залежи на природни изкопаеми. Бреговете на Хуанхъ се смятат за люлка на китайската цивилизация.
Хъйлундзян (р. Амур) е най-голямата северна река (4350 км., от които – 3101 км. На територията на Китай). Река Джудзян или Перлената река е най-пълноводната река в южен Китай, общата й дължина е 2214 км. 


Освен естествените водни артерии, в Китай се намира и знаменития Велик канал, построен от човешка ръка, който съединява Пекин с град Ханджоу и обединява реките Хайхъ, Хуанхъ, Хуайхъ, Яндзъ и Циентандзян. Каналът е дълъг 1801 км. и е най-древният и най-дългият изкуствен канал в света.


Китай е богат и на езера. Най-голяма плътност на езера се наблядава в равнината на средното и долното течение на река Яндзъ, както и в Цинхай-Тибетското плато.
Езерата в равнината като правило са сладководни. Най-големи от тях са: По-янху (пров. Дзянси, 3583 кв. км.), Дунтинху, Тайху, Хундзъху. В Цинхай-Тибетското плато повечето езера са солени. Най-големи са Цинхайху – най-голямото солено езеро в Китай (4583 кв. км.), Намцуо, Сълин и др.


Най-големи водопади: Хуангуошу в Гуейджоу на югозапад от Гуейян е третият по големина водопад в света: широк е 81 метра и висок – 74 метра. Изследван е едва през 1980 години, когато инженерите търсят подходящи места за строеж на ВЕЦ. В същата област има 18 водопада, 100 пещери и четири реки. Друг голям водопад е Хукоу по р. Хуанхъ, между пров. Шанси и Шаанси.

 

Съставител: Яна Шишкова

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>