Постижения и развитие на обучението по китайски език в България

Постигнатото за периода 1991-2007 г. никак не е малко. С успешното сътрудничество с посолството на КНР в България бяха постигнати следните по-важни събития:

1991 г. – Основана е специалност “Китаистика” към ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”. През годините с помощта на посолството бе оборудван фонетичен кабинет с всевъзможна техника, богата библиотека с литература и учебни пособия.

1992 г. – стартира обучение по китайски език в столичното 18 СОУ “Уилям Гладстон”. В сътрудничество с посолството на КНР в България е оборудван фонетичен кабинет, дарени са техника, литература и учебни помагала за целите на обучението по езика. През 2005 г. десетчленна делегация от ученици и учители посети Пекин с едноседмична визита.

1993 г. – основана е специалността “Приложна лингвистика” с втори чужд китайси език във ВТУ.
Чрез различни обменни програми много от студентите, обучавани в специалност “Китаистика” и “Приложна лингвистика” получиха възможността за различен период от време да специализират във висши училища в КНР.

2003 г. – създаден е изпитен център по HSK, който е към СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ, специалност “Китаистика”. Оттогава насам всяка година се отпускат едномесечни стипендии за най-добре представилите се участници в най-доброто висше учебно заведение – Пекинския университет за китайски език и култура.

2004 г. – българските студенти китаисти се включват в световното състезание по китайски език Hanyu qiao – Китайски езиков мост, което се провежда в два тура. Първи тур се организира в съответната държава и учебни заведения, в които се изучава езикът. Втори тур се провежда в Пекин, в него участват спечелилите първи тур. През 2006 г. студентка от СУ печели Награда на зрителите.

2006 г. – основан е център „Конфуций” – първият в Европа център за китайски език и култура. Този център ще разполага с библиотека, аудио и видео материали, предполагат се културни дейности.
За желаещите да изградят педагогическа кариера от учебната 2005-2006 г. като избираем предмет в специалност “Китаистика” към СУ се предлага предметът „Педагогика”. Промените в условията за придобиване на педагогическа квалификация обаче обезсмислят избора на студентите, тъй като се въведоха условия, които могат да бъдат изпълнени само с избор на втора специалност „Педагогика”. Без подобна правоспособност китаистите, които пожелаят да преподават китайски език в средно училище, ще получават само 80% от заплатата си. Предвид твърде ниските заплати, тези условия и неадекватност в разпоредбите ще постави обучението по китайски език в България в положение на невъзможност за кадрово подсигуряване.


Развитие на обучението по китайски език

С повишаването на интереса към езика ще расте и нуждата от:

– подготвени кадри с педагогическа провоспособност, които да имат възможността периодично да специализират в Китай и да обогатаяват знанията си;

– методисти китаисти, които да унифицират учебното съдържание и да инспектират центровете за обучение по китайски език, така че да се превърнем в държава не само със засилено обучение по езика, но и с качество на преподаването на китайски;

– китайци доброволци преподаватели, които да подпомагат обучението по езика в центровете за преподаване на китайски /до момента такава програма е изградена и китайски специалисти прподаватели има в СУ “Св. Климент Охридски”, във Великотърновския университет и в 18 СОУ “Уилям Гладстон”/;

– центрове в столицата и в провинцията за обучение по китайски език;

– учебни помагала; сателитни канали на китайски език; интерактивни и мултимедийни помагала; наред с това ще са необходими и материали на български език, което е една от основните задачи пред българските китаисти в близкото бъдеще;

– ще расте нуждата от преводна художествена и информационна литература от китайски език;

– обмен на студенти с бакалавърски, магистърски и докторски степени, както и на ученици за специализации и посещения в КНР;

– срещи с чуждестранни китаисти и засилване на обмена на информация между световните центрове по изучаване на китайски език с цел следене на тенденциите и повишаване на квалификацията на българските преподаватели по езика;

– спешно създаване на китайско-български и българо-китайски речници;

– не на последно място по-добро сътрудничество между българските китаисти, обмяна на знания и работа по общи проекти.

Като страната, която втора е признала създаването на КНР и от цели петдесет години има традиции в обучението по китайски език, ние притежаваме сериозна натрупана база и опит, които тепърва ще доведат до повече преводна литература и изработване на методически помагала подпомагащи процеса на обучение. Ще се приспособим към все по-големите нужди от бързо усвояване на китайски език.

Убедена съм, че в най-скоро време ще се развият нови системи за обучение, които да подготвят в кратки срокове неспециалисти, за които китайският език ще бъде чисто езиково средство за комуникация, а специалистите синолози ще бъдат винаги малко, но добре подготвени.

Бих искала да споделя наблюденията си върху липсата на държавна стратегия в областта на обучението по китайски език. Необходимо е на най-високо ровнище да се осмисли нуждата от кадри с китайски език и преводачи, които да владеят протоколен китайски жаргон, тъй като досега на преговори на високо ниво с малки изключения присъстват само китайски преводачи българисти.
Неведнъж се е случвало български китаисти да бъдат наемани от китайска страна, което е срамно, защото предствя страната ни в лоша светлина.

С малко инвестиции, мисъл и средства за адекватно възнаграждение на труда на синолозите преподаватели ще може да се постигне обучението по китайски език по право да заеме достойно място сред другите езици, преподавани в университетите и средните училища, като по този начин ще се наредим сред далновидните държави и ще помогнем на бъдещите поколения да бъдат конкурентноспособни и успели хора.

Автор: Яна ШИШКОВА

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>