Роднински наименования

Системата на семейните връзки и роднинските наименования в Китай е изключително сложна, което е следствие на дългата традиция на многоженството. Представям ви схема от сайта All About Chinese, която дава най-често срещаните наименования:

Family

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>