Професии

Съставител: Яна ШИШКОВА

Адвокат 律师 lǜshī
Актьор 演员 yǎnyuán
Архитект 建筑师 jiànzhùshī
Банкер 银行家 yínhángjiā
Барман 吧员 bāyuán; 调酒师 tiaójiǔshī
ВиК специалист 自来水工人 zìláishuǐ gōngrén
Готвач 厨师 chúshī
Директор 长 zhǎng; 经理 jīnglǐ; 主任 zhǔrèn
Екскурзовод 导游 dǎoyóu
Електротехник 电工 diàngōng
Зъболекар 牙医 yáyī; 牙科医生 yákē yīshēng
Инженер 工程师 gōngchéngshī
Касиер 收款员 shōukuǎnyuán (в магазин); 售票员 shòupiàoyuán (продавач на билети)
Космонавт 航天员 hángtiānyuán; 宇航员 yǔhángyuán
Лекар 医生 yīshēng; 大夫 dàifu (повече се използва като обръщение – „докторе”)
Летец 飞行员 fēixíngyuán
Майстор 工长 gōngzhǎng; 师傅 shīfu (като обръщение към технически персонал)
Медицинска сестра 护士 hùshi
Модел, манекен 模特儿 mótèr
Музикант 音乐家 yīnyuèjiā
Оператор 摄影师 shèyǐngshī (в киното)
Певец 歌手 gēshǒu; 歌唱家gēchàngjiā
Пожарникар 消防员 xiāofángyuán
Политик 政治家 zhèngzhìjiā
Полицай 警察 jǐngchá
Преводач 翻译 fānyì
Продавач 售货员 shòuhuòyuán
Прокурор 检察长 jiǎncházhǎng; 检察员 jiǎncháyuán
Работник 工人 gōngrén
Режисьор 导演[员] dǎoyǎn[yuán]
Секретар 秘书 mìshū (помощен персонал); 书记 shūjì (ръководна длъжност)
Сервитьор 服务员 fúwùyuán
Синолог 汉学家 Hànxuéjiā
Системен администратор 系统管理员 xìtǒng guǎnlǐyuán; 网管 wǎngguǎn
Спортист 运动员 yùndòngyuán
Стюардеса 空姐 kōngjiě
Счетоводител 会计 kuàijì
Съдия 审判员 shěnpànyuán (в съд); 裁判员 cáipànyuán (в спорта, рефер)
Танцьор 跳舞者 tiàowǔzhě
Фармацефт 药剂师 yàojìshī
Фотограф 摄影师 shèyǐngshī
Фризьор 理发师 lǐfàshī
Чистач 清洁工 qīngjiégōng
Член от персонал, 工作人员 gōngzuò rényuán
работник, сътрудник 工作者 gōngzuòzhě
Учен 科学家 kēxuéjiā; 学者 xuézhě
Учител 老师 lăoshī; 教师 jiàoshī;
Шивач 裁缝 cáifeng
Шофьор [汽车]司机 [qìchē] sījī; 出租 [汽车] 司机 chūzū [qìchē] sījī (шофьор на такси)

3 comments to Професии

 • Веселин Тракийски

  Здравейте,
  Бихте ли обяснили какво да се разбира на български език от изписаните на руски език: „день Кай, день Яо-ань, дни Белого тигра (ден 27 от 60 дневието – гэн-инь, к.м.), дни Юэ-янь, день Юэ-син“. които са свързани със забрани за въздействие върху точките от каналите на традиционната китайска медицина?
  Поздрави!

 • Еvelyna

  Благодаря за този речник. Макар и непълен, дава скромна възможност на всеки, който се интересува от Китай и общуването с китайците! А бе защо не вземете да го направите наистина?!?!?!?! Това е съвсем ббезплатна идея!!!!
  Ивелина

 • Яна Шишкова

  И безплатен труд да го направим, но лека полека действам ;)))

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>