Китай и Централна и Източна Европа намериха пътя за успешно сътрудничество

в. СЕГА

Срещата в Чунцин ще задълбочи и ще разнообрази възможностите за съвместен бизнес

От 2 до 4 юли ще се проведе срещата на ръководителите на местните власти от Китай и страните от Централна и Източна Европа – „Чунцин 2013“. На нея ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в областта на икономиката и търговията, културата, науката, туризма, образованието, човешките ресурси, финансовата сфера и др.

Основната тема е „Сътрудничеството между Китай и държавите от ЦИЕ – възможности за развитие на местните и регионалните власти“. Срещата е организирана съвместно от правителството на гр. Чунцин и Секретариата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. На нея са поканени премиерите на три страни – Унгария, Македония и Румъния, както и 56 делегации от провинции, области и градове на 16-те страни от ЦИЕ, включително и от 10 столици.

По предварителни данни в срещата ще участват над 1000 души. Освен церемонията по откриването, главния форум и бизнес презентациите срещата в Чунцин включва също така редица отделни форуми в областите търговия и инвестиции, сътрудничество на малки и средни предприятия, наука и технологии, културен и човешки обмен и др. По този начин се изгражда мост за регионално и бизнес сътрудничество със страните от ЦИЕ, което ще подпомогне 16-те страни от ЦИЕ още по-успешно да привличат китайски инвестиции и да увеличават износа си за Китай.

Срещата в Чунцин е още една съществена стъпка на китайската страна в осъществяването на 12-те мерки за задълбочаване на връзките със страните от ЦИЕ, чрез която се предоставят ценни платформи и възможности за развитие на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ – всестранно, на много нива и в най-различни сфери.

Китай придава голямо значение на сътрудничеството с държавите от ЦИЕ. В 16-те страни от ЦИЕ живеят 125 мил. души, държавите имат богато историческо и културно наследство, красива природа, трудолюбиви и гостоприемни хора. Между Китай и страните от ЦИЕ съществува дълбоко и традиционно приятелство. Веднага след основаването на нов Китай държавите от ЦИЕ бяха първите, които го признаха и му дадоха огромна политическа, икономическа и дипломатическа подкрепа. Двете страни винаги са уважавали взаимно избора си на път за развитие и отношенията между тях винаги са били стабилни. Китай и страните от ЦИЕ придават голямо значение на двустранните отношения, традиционното приятелство непрекъснато се задълбочава, практическото сътрудничество и обменът на различни нива и във всички области стават все по-тесни.

Сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ има огромен потенциал и добри перспективи. Търговско-икономическото сътрудничество е най-динамичната и изпълнена с потенциал сфера на двустранните отношения. Страните от ЦИЕ имат благоприятно географско положение, предимствата на квалифицираната работна сила и ниски оперативни разходи, поддържат добри тенденции в икономическото си развитие. Китай като най-голямата развиваща се страна активно преобразува модела си на икономическо развитие и стимулира предприятията да излязат в чужбина. В практическото сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ има много допирни точки и голям потенциал за развитие.

През април 2012 г. Китай и 16-те държави от ЦИЕ съвместно приеха стратегическото решение за засилване на сътрудничеството Китай – Централна и Източна Европа. В тази една година Китай и страните от ЦИЕ активно реализират различните мерки за развитие на сътрудничеството, непрекъснато се поддържа диалогът на високо ниво с 16-те страни от ЦИЕ. Към момента китайското правителство учреди Секретариат за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, Съюз за насърчаване на туризма между Китай и страните от ЦИЕ, организира форум за културно сътрудничество Китай – ЦИЕ, откри за страните от ЦИЕ специална кредитна линия в размер на 10 млрд. щатски долара и към момента вече са подписани редица споразумения или намерения за съвместна дейност.

Значителният напредък в китайско-българското сътрудничество вече се превръща в минивариант на цялостното сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. Като посланик на Китай в България се радвам, че предложените от китайската страна инициативи получиха активен отклик в България. Очаквам срещата в Чунцин да е много успешна. Очаквам представителите на България от срещата в Чунцин да се върнат с богати резултати.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>