От колко време съществуват йероглифите?

2004-06-16

Йероглифите са писмеността, която се използва от най-много хора по света, освен това са и най-старата писменост на света.

Много е трудно да се определи с точност кога са се повили йероглифите. Най-древните йероглифи, които могат да се срещнат днес, са йероглифите от епоха Шан, издълбани върху кости на животни и коруби на костенурки или отлети върху бронзови съдове. Писмеността от епоха Шан е вече доста развита писменост, следователно появата на най-ранните писмени знаци датира отпреди епоха Шан, т.е. от времето на епоха Ся или дори по-рано (Неолит). Оттогава до днес са изминали повече от 4 – 5 хиляди години.

Сред откритите при разкопки знаци върху глинени съдове от културата Арлитоу и културата Давънкоу могат да се видят много изобразяващи предмети пиктограми. Онези от пиктограмите и декоративните фигури по глинените съдове, които са идеографни рисунки са еволюирали в означаващи думи писмени знаци. От разпръснати и единични, постепенно се установили йероглифите, и след като достигнали определен брой, хората ги стандартизирали и те се превърнали във вид писменост. Според изследванията, през последните около 2600 години най-ранните йероглифи, които се появили през Неолита, са се развили в  писменост.

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/18/t139044.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>