Колко са на брой китайските йероглифи?

2004-06-16

Йероглифите са вид писменост. Общият им брой е изключително голям. Колко общо са на брой китайските йероглифи? Изглежда, че до ден днешен никой не е могъл да установи това с точност.

Що се отнася до броя на йероглифите, от записаното в древните книги може да се проследи тяхното развитие. В труда на Сю Шън от епоха Хан, “Шуоуън дзяодзъ” има 9353 йероглифа, в “Речника на Канси” има повече от 47 000 йероглифа. Йероглифите в “Големия речник на китайския език” на Оуян Боцундън от 1915г. йероглифите са повече от 48 000. “Енциклопедичният китайско-японски речник” на Морохаши Тецудзи от 1959г. включва 49 964 йероглифа. “Големият речник на китайския език”, съставен от Джан Циюн през 1971г. включва 49 888 йероглифа.

С течение на времето, броят на включваните в речниците йероглифи все повече се увеличавал. “Речникът на китайския език” на съставителя Сю Джуншу от 1990г. включва 54 678 йероглифа. В речника “Джунхуа дзъхай” на Лъню Лундън от 1994г. броят на йероглифите е доста изненадващ – 85 000.

Ако за да се научи и използва китайкият език, човек наистина трябва да усвои произношението, начина на изписване и значението на 70 000 – 80 000 йероглифа, то тогава на света няма да има хора, които да могат и искат да изучават и използват тази писменост. За щастие, по-голямата част от включените в “Джунхуа дзъхай” и други подобни речници йероглифи са “мъртви йероглифи”, т.е. те означават понятия, които са съществували в миналото, но които вече не се използват в съвременния книжовен език.

Според някои изчисления, общият брой на йероглифите в тринадесетте сутри е 589 283, от които еднаквите  йероглифи са 6 544. следователно, на практика хората ежедневно използват не повече от 6 000 – 7 000 йероглифа.

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/18/t139047.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>