Брайловото писмо в Китай

Представям ви една изключително интересна разработка върху китайското Брайлово писмо на Милена Милушева, завършила китайски език в 18 СОУ, понастоящем студент специалност „Китаистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“:

Брайловото писмо, Милена Милушева

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>