Китай превзема света с три стъпки

Китай трябва да ускори отхлабването на контрола върху капитала, се препоръчва в доклад на централната банка на страната, съобщава FT. Подобно развитие е мечта на западните спекуланти и инвеститори от години, но едва ли Пекин цели просто да вземе техните пари, като в замяна се подчини на властта им.

По вероятно става въпрос за следващия ход в голямата игра на глобално влияние. Китай до голяма степен изчерпа възможностите си за експанзия в производствения сектор. Въпреки продължаващия приток на инвеститори, в дългосрочен план фабриката на света няма как да поддържа темпа на растеж и на създаване на нови работни места.

Така че китайските власти правят първите стъпки към отварянето на сектора на финансовите услуги. Ход, който на пръв поглед най-после ще даде възможност на западните кредитори да стъпят на пазара и да поставят под влиянието си най-голямата нация в света.

Чужденците ще имат далеч по-голям достъп до китайските пазари на акции и облигации в рамките на едно десетилетие според тристепенния план за либерализиране на инвестиционните потоци в Китай.

Централната банка посочва, че планът ще позволи на китайските компании да се възползват от „стратегическата възможност“ да купят евтини чуждестранни активи. Другата важна цел е превръщането на юана в международна валута.

Реално китайските компании и сега могат да купуват евтини чуждестранни активи и го правят.

Но създаването на нова глобална резервна валута, каквито без съмнение са плановете на Пекин е далеч по-сложна задача.

За да може юанът реално да конкурира американския долар, той трябва да бъде приет като разменно средство не само за стокова търговия, но и деноминираните в юани финансови активи да бъдат търсени и международно търгувани. За целта те трябва да са ликвидни и без намесата на китайската държава.

Всъщност в момента китайската икономика дава отлична основа за подобна експанзия. Евентуална бъдеща криза, нещо неизбежно в икономическия цикъл, ще намали доверието във възможностите на Пекин, които за момента изглеждат почти безгранични.

Международният валутен фонд и Световната банка, като водещи глобални кредитори, са сред тези, които горещо препоръчват либерализиране на финансовия сектор на Китай. Дори в анализите си често предупреждават, че без такива мерки целият сектор е обречен на неизбежен провал. Нещо, което досега не се случва.

В доклада на Народната банка на Китай се определят три етапа за реформа. Първо, през следващите три години, Пекин трябва да освободи пътя за глобална експанзия на местните капитали, тъй като „свиването на западните банки и компании отваря място за китайските инвестиции“.

Втората фаза предвижда, в рамките на три до пет години, кредитирането в юани на международните пазари, особено в подкрепа на търговски сделки, да бъде не само разрешено, но и силно увеличено.

В по-дългосрочен план в рамките на пет до десет години, на чуждестранните инвеститори ще бъде дадена свобода да влагат парите си в китайски акции, облигации и недвижими имоти.

Същевременно централната банка посочва, че по-голямата откритост на капиталовата система няма да означава цялостно отваряне на страната.

Свободното конвертиране на юана ще бъде „последната стъпка“ в този план, като капиталовите потоци със спекулативен характер, особено краткосрочните външни заеми ще останат забранени „в дългосрочен план“.

Тези три стъпки в много голяма степен съвпадат с това, което САЩ направиха през първата половина на XX век. С тази разлика че Америка първо отвори пазарите си, а след това започна да финансира дефицитите на други страни, причинявайки междувременно няколко големи глобални финансови и икономически кризи. Да се надяваме, че Пекин ще съумее да контролира по-добре процеса докато се опитва да се превърне в глобална супер сила.

http://www.darikfinance.bg/novini/72155

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>