Броят на ергените в Китай може да се увеличи значително

12.01.2007 г.

До 2020 г. броят на мъжете в страната във възраст, подходяща за брак, ще е с 30 милиона повече от жените. Причина за това е държавната политика за едно дете семейство и традиционните предпочитания на китайците към момчетата.

Според официален доклад на Държавната комисия по населението и семейното планиране в Китай до 2020 г., броят на мъжете в страната във възраст, подходяща за брак, ще е с 30 милиона повече от жените. Този дисбаланс може да доведе до социална нестабилност в страната, смятат авторите на доклада.

Според комисията на всеки 100 момичета, родени през 2005 г., се падат 118 момчета. Причина за това е както държавната политика за едно дете в семейство, така и традиционните предпочитания на китайците към момчетата.

В селските райони на страната е широко разпространена практиката на аборти в случай, че жената забременее с дете от женски пол. Китайците предпочитат момчета, за да има кой да се грижи за тях, когато остареят. За някои от районите в Южен Китай, например Гуандонг и остров Хайнан разликата между пола на новородените е още по-висока – 130 момчета на 100 момичета.

Това означава, че до 2020 г. в Китай ще има 30 милиона повече мъже. Дисбалансът ще направи много трудно сключването на брак за тези от тях, които имат по-ниско образование и по-малки доходи. Докладът препоръчва започване на инициатива за раждане и отглеждане на повече момичета.

В анализа се прогнозира и бъдещия темп на увеличаване на населението на страната. Според авторите до 2033 г. населението на Китай ще достигне 1.5 милиарда. С това броят на жителите на възраст над 60 години ще се увеличи от сегашните 143 милиона до 430 милиона. „Страната има нужда от подобряване на пенсионната система и социалната сигурност, както и семейното планиране, образованието и здравеопазването“, заключава докладът.
Bulgarian Post

http://www.bulgarianpost.com/story-read-9525.php

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>