Ниенхуар (年画儿) – любимата новогодишна украса на китайския народ

Ниенхуар представляват ярко оцветени традиционни картини на новогодишна тематика, традиционна украса за всеки китайски дом по време на празника Чундзие (Празника на пролетта).

 

 Красива съпруга и много деца – китайският идеал за щастие.

 

Ниенхуар стават популярни още в предимперския период, за което съдим от споменаването им в «Джангуо цъ» („Стратегии от периода Воюващите царства”) – исторически трактат, компилиран в периода ІІІ-І в. пр. н. е. През периода Хан (206 г. пр. н. е. – 220 г. сл. н. е.) китайците все повече се увличат по окачането и лепенето на изображения на богове покровители по вратите и прозорците на дома, като форма на поклонение и измолване на покровителство и благосклонност. Тези изображения станали известни като „божествата пазители на портите”. Тъй като Празникът на пролетта бил на практика единственият период в годината, когато семейството се събирало заедно, затова и ги лепяли по това време. Постепенно те се превърнали в неизменен атрибут на тържеството.

Ксилографията или печатарството чрез гравирани матрици било изобретено и започнало широко да се прилага по време на династия Тан (618-907). То спомогнало за развитието и разпространението на ниенхуар. Преди Тан изобразявали предимно божества и духове пазители, докато по-късно започнали да предпочитат по-реалистични образи. Така например старите богове пазители на портите се превърнали в страховитите генерали Ючъ Дзиндъ и Цин Шубао (тази трансформация подробно е описана в десета глава на класическия роман „Пътешествие на Запад”).

Qin Shubao and Yuchi Jingde

Божествата пазители на портите Цин Шубао и Ючъ Дзиндъ

През династия Сун (960-1279) ниенхуар продължили да се развиват, като се обособил цял дял картини на религиозна тематика, особено характерен за династия Мин (1368-1644). През Мин и Цин (1644-1911) ксилографските изображения на ниенхуар достигат нови висоти, а ярките картини и резби навлизат в домовете на обикновените хора.
През ХVІІІ-ХІХ век почти във всяка провинция се развиват свои центрове за производство на ниенхуар. Сред най-известните са Таохуа-у в гр. Суджоу, Янлиуцин в муниципалитет Тиендзин, Уейфан в провинция Шандун, Фошан в провинция Гуандун, Миенджу в провинция Съчуан, Уцян в провинция Хъбей, Джусиенджън в провинция Хънан, Шаосин в провинция Джъдзян и др.

Момченце, хванало риба (кит. ю) – изображението носи скрито послание за плодовитост и изобилие („изобилие“ се произнася също като „риба“ – „ю“, но се записва с друг йероглиф)

В стремежа за уникалност и разпознаваемост се обособяват два основни стила в ниенхуар – южна школа и северна школа. Представителни за северната школа са центровете Янлиуцин и Уейфан; образите включват изображения от традиционната китайска драма (опера), дебелички здрави бебета и дечица, вълшебни същества и чествания на Чундзие. Отличават се с изискан стил и богатство на образите. Уейфанските ниенхуар често илюстрирали популярни приказки и легенди.

Da ji

Северна школа, център Уейфан, пров. Шандун. Изобразените едри петли (кит. „да дзи“) са скрито пожелание за огромна радост (кит. „да дзи“ с други йероглифи).

Най-известните ниенхуар, представителни за южната школа, са произведени в Таохуа-у в град Суджоу и във Фошан, пров. Гуандун. И двата центъра са създадени през династия Мин и достигат своя връх в периода 1723-1796, по време на управлението на император Юнджън и император Циенлун от династия Цин (1644-1911). Отличаващи се с традиционния си стил, те са повлияни и от емропейското изкуство на гравиране върху мед. След навлизането на техниките на печатане литография и офсетов печат в Китай, традиционните, отпечатани чрез ксилографска техника, ниенхуар са подложени на практика на пълно отричане и биват реабилитирани и възстановени като производство едва след идването на власт на ККП през 1949 г.

Днес, наред с традиционната тематика, се срещат ниенхуар, които изобразяват ежедневието и реалността. Все повече нови материали и методи на изработка на ниенхуар навлизат в ежедневието, заедно с развитието на новите технологии, но това по никакъв начин не влияе на народната любов към това китайско изкуство.

По материали на China.org.cn, 13 февруари, 2007 г.; http://china.org.cn/english/features/SpringFestival/199998.htm

Превод и съставителство: Яна Шишкова

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>