Съвети към инвеститора в Китай

Георги ИЛИЕВ

28.01.2006

Неудобни въпроси

В Китай, където хората имат малко лично пространство, много неща се смятат за публична информация. Така че свиквайте с първите два въпроса, които всеки традиционен китаец ще ви зададе: женен ли си и колко пари изкарваш.

Предвидете арбитраж в Хонконг

Китайските съдилища могат да са много бавни и силно податливи на административно влияние. Затова, ако основавате дружество съвместно с китайски партньор (което вече почти не е необходимо за разлика от 90-те години), предвидете в договора възможност за арбитраж в Хонконг, препоръчва „Бостънската консултантска група“. Така ще избегнете китайската съдебна система и ще можете много по-бързо да разрешите спора.

Преговори и театър

Китайците съзнават, че хората на Запад са свикнали да вършат работата рационално и бързо, затова често проточват преговорите, за да се възползват от нетърпеливостта на чужденеца. На крайния етап на договарянето китайците може да се опитат да извлекат отстъпки още един път, като разиграят сцената, че чужденецът не уважава Китай и приятелството между партньорите. Не се поддавайте!

Друга хитрина на китайците е шефът да се представя за нисшестоящ служител и да наблюдава чуждите партньори отстрани. Към театралните номера може да се добави и разиграването на гневни сцени с надеждата това да окаже натиск върху чужденеца. Всъщност конфуцианската природа на китайците не им позволява да показват силни чувства, така че, ако забележите подобно поведение, знайте, че е преднамерено.

Правилото – „2 нива по-нагоре“

Поради бюрократичните традиции на Китай западните компании са стигнали до извода, че бизнесът им в страната трябва да се управлява от служител, който е две нива по-нагоре в йерархията на компанията, отколкото би било нормално за подобна дейност в друга държава. В противен случай по-нисш служител трудно би спечелил уважението на администрацията и не би успял да пробие бюрократичната стена. Подобно правило съществува и при инженерите – важно е в Китай да се изпращат по-възрастни инженери, защото те вдъхват респект.

Не вярвайте на регионална статистика

Провинциите в Китай се конкурират коя ще обяви по-висок ръст, защото повишаването на висшите провинциални служители зависи точно от растежа. Това е причината през 2004 г. всички без една провинциални статистически служби да докладват по-висок икономически растеж, отколкото е средният ръст на цял Китай. За щастие икономическият растеж на страната се измерва и от централен статистически институт, който не взема под внимание данните на провинциите. Иначе Китай би напредвал на книга не с 8-9%, а с 13-15% годишно.

Не вярвайте, че всичко е наред

Китайските производители често се нагърбват с повече поръчки, отколкото могат да поемат, в резултат на което трудно спазват обещаните срокове. Обаче един китаец трудно ще си признае за проблемите пред чужденец, защото с признанието чувства, че губи „достойнство“. Затова не очаквайте от китаец да ви предупреди, че договорена доставка ще закъснее.

Подаръци ще има…

Поддържането на връзките с китайци изисква отделяне на значително време и внимание, което включва и малки подаръци за засвидетелстване на уважение, но след сключена сделка (за да не изглеждат като подкуп). Ако подаръкът представлява дребни предмети, по-добре те да са четен брой и по възможност да не е един (тъй като единицата не се вписва в колективистичната култура на китайците). Цветя също се подаряват в четен брой. И в никакъв случай не бива да подарявате часовник, защото изразът „подарявам часовник“ на китайски се произнася като „изпращам до гроба“.


Рискът на връзките

Ако започнете да работите с непознат китайски партньор, той задължително ще ви каже, че има необходимите връзки за дадена работа, което невинаги е истината. Така че подбирайте внимателно партньорите си, като същевременно избягвате твърде влиятелните, защото местните власти биха застанали зад тях във всеки евентуален конфликт с вас.

Виза и пари

За да получите китайска бизнес виза (тип F), трябва да имате покана от китайски партньор. Алтернативният вариант е да отидете първо до Хонконг, закъдето от миналата година вече не изискват визи за българи, и оттам да си извадите китайска бизнес виза. (Хонконг е под суверенитета на Китай, но на практика функционира като отделна държава.) Процедурата в Хонконг е изключително улеснена – редица агенции съвсем легално уреждат издаването на бизнес визи дори за същия ден, без да изискват покана, при крайна цена около 100 долара.

И не забравяйте, че е незаконно да се изнасят китайски юани извън Китай и Хонконг, макар че на Запад тук-там неофициално се обменя китайска валута.

http://www.capital.bg/show/index.php?broi=2006-04&page=28-04-2&rubr=globus

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>