Генериране на БВП чрез отпуски в Китай

Георги Илиев

Само допреди 10 години работната седмица в Китай продължаваше 6 дни. И макар това да е минало, платеният годишен отпуск в страната, където се строи и през нощта, е по-скоро изключение. Без да имат право на отпуск, китайците нямат време да харчат спестяванията си, които достигат колосалните 40% от годишния им доход. Прекомерните спестявания означават пропуснати покупки, следователно и пропусната възможност за генериране на икономически растеж.

С цел да налее пари във вътрешния туризъм и по този начин да ускори икономическия растеж, китайското правителство в последните години удължава до три пълни седмици големите празници на страната – националния празник 1 октомври, 1 май и китайската Нова година. Това дава на градското население на Китай невиждания лукс от три пъти по седем почивни дни, през които китайците масово се отдават на туризъм. В резултат три пъти в годината транспортната мрежа и хотелите в Китай се пукат по шевовете, а сумите, които биват харчени, са огромни. Има обаче една подробност – китайците са длъжни да отработят поне част от почивните седмици в уикендите преди или след празника. Иначе какъв е смисълът от ваканцията, ако тя води до пропуснат икономически растеж.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>