Китай ограничи налагането на смъртните присъди

2006-10-31
Китай одобри закон, който позволява само на Върховния съд на страната да одобрява прилагането на смъртно наказание. Мярката е наложена с цел ограничаване на масовото обявяване на смъртни присъди от районните съдилища, след като през 80-те години им беше дадено това право.
Държавната информационна агенция „Синхуа“ обяви, че законът представлява най-съществената реформа на смъртното наказание за последните две десетилетия. Китай често е критикуван за почти произволното налагане на смъртно наказание.
Само през 2004 г. в Китай са извършени 3400 екзекуции. Според правозащитната организация „Амнести интернешънъл“ те са повече от екзекуциите във всички останали страни в света, взети заедно. Промяната в закона ще влезе в сила на 1 януари 2007 г.
Официалният брой на наложените и изпълнени смъртни наказания в Китай е държавна тайна. Според висш китайски магистрат, броят на екзекуциите в страната е дори по-висок – 10 000 души годишно.
Смъртно наказание се прилага за голям брой престъпления. Много от тях не се наказват със смърт в нито една друга страна в света. Такива например са данъчните измами или притежанието и разпространението на дори малки количества наркотици. Престъпният рецидив също често се наказва със смърт, дори да става дума за нарушения на закона, считани за дребни в други правни системи – кражба или непредумишлено нанасяне на телесна повреда.
В Китай се налага и смъртно наказание за престъпления срещу държавните символи или обекти, обявени за национално богатство – например кражбата на антики или убийството на гигантски панди.

http://news.bulgarianpost.com

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>