Някои основни понятия в будизма

В този клип може да се запознаете на английски език по много достъпен начин с някои от основните понятия на будизма, като Трите съкровища, Четирите благородни истини, Петте, осемте или десетте забрани, както и Осемметричния път или осемте стъпки на будисткия морал, спазването на които води до нирвана (просветление) :

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>