История на западната и руската синология

Първите повече или по-малко достоверни сведения за далечен Китай започват да стигат до Европа през XIII в. Прочутото пътешествие на Марко Поло в Китай (1273—1291 г.) донякъде повдига завесата, която отделя Поднебесната от погледите дори на просветените европейци от онова време.

[…]

Археологически разкопки на територията на Китай

Археологическите проучвания в Китай, започнати едва през XX в., дават интересни резултати и позволяват да се установи, че Северен Китай е населен от най-дълбока древност, от древнокаменния век като материалната култура на населението се развива непрекъснато чак до епохата на образуване на най-древните държави.

[…]

Най-древното население (Авдиев)

Обширните степи, плата и планински области, съседни на плодородните речни долини, още от дълбока древност са населени с многобройни племена на номади-скотовъдци.

[…]

Природни условия

Китай е подчертано планинска страна: 80% от територията му са планини и плата. Западен Китай е най-обширното в света високо плато, което се отличава с рязко континентален климат.

[…]

Троецарствие в Китае

Л.Н. Гумилев

Опубликовано в Докладах Отделений и комиссий Географического общества СССР, вып. 5, 1968

Исследуя историю центральноазиатских кочевников, мы сталкиваемся с фактом, объяснить который невозможно, если не привлечь посторонние, казалось бы, сведения из истории соседних народов. С 200 г. до н.э. по 150 г. н.э. Ханьская династия Китая вела крайне активную внешнюю политику, закончившуюся разгромом […]

Разкрита е една от тайните на Теракотената армия

2007-02-15

Китайски учени обявиха, че са успели да разкрият една от загадките, свързана с произхода на световноизвестната Теракотена армия на император Циншъхуанди.

[…]

Героите на Китай в изображения

http://china.kulichki.com/pictures/thumbnails.php?album=123

Въоръжените конфликти между СССР и Китай през 1969г.

10-04-2005

След ХХ конгрес на КПСС с прочутата реч на генсека Хрушчов за култа на личността към др. Сталин, отношенията между Китай и СССР бележат чувствително охлаждане. Ескалацията достига връх във въоръжените конфликти между СССР и Китай през 1969г.

[…]

Китайски евнух открил Америка

Мореплавател изпреварил с десетилетия Колумб, Вашку да Гама и Магелан Джън Хъ става адмирал, без да е излизал дотогава в открито море.

[…]