Политическите масови кампании в ранните години на Китайската народна република (1949–1958)

Зорница ГРЕКОВА http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf

Много съвременни изследователи на Китай и на Китайската комунистическа партия (ККП) все още смятат, че комунистическият режим в КНР дължи дългогодишното си съществуване единствено на употребата на сила. Но в КНР пропагандата е също толкова важна, колкото и полицейските части. С умелото използване на образи и изрази, които дълбоко са залегнали в […]

Широ Ишии и експериментите на „Отряд 731“

Представям ви една от най-ужасните страници от времената на Втората световна война и японското нашествие в Китай.

Към това прибавям и документален филм за „Отряд 731“ (не е за хора със слаби нерви!):

В продължение на 40 години секретните занимания на японския Отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна от Втората световна […]

Династия Джоу

Съставител: Яна Шишкова

Династия Джоу (1046-221 г. пр. н. е.)

Днастия Джоу е бурен и твърде дълъг период в китайската история. Разделя се на Западна и Източна Джоу. Около 1046 г. пр. Хр. племената ин биват покорени от племената джоу. Джоу приемат и доразвиват наследеното социално устройство и култура, като впоследствие приобщават историята на инците […]

Най-древна история на Китай

Автор: Яна Шишкова

Синантропа

През 1923 г. в Китай е открит синантроп (от cina – Китай), наречен още Пекински човек, по-развита разновидност на питекантропа. Останки на четиридесет синантропа са намерени близо до Пекин в пещерите на Джоукоудиен. По време на Втората световна война, при транспортирането им към САЩ, за по-голяма сигурност, те мистериозно изчезват. Все […]

О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ В ИСТОРИИ КИТАЯ (XIV – XIXвв.)

С. А. НЕФЕДОВ

Статья депонирована в ИНИОН РАН

Эта статья посвящена рассмотрению истории Китая XIV-XIX веков с позиций нового методического подхода, теории демографических циклов. Как известно, теория демографических циклов изучает процессы изменения численности населения в условиях ограниченности природных ресурсов. Начало этой теории было положено Раймондом Пирлом[1], доказавшим, что изменение численности популяций животных (и, возможно, людей) […]

Последният китайски евнух

Векове наред в Китай евнусите са били единствените мъже извън императорското семейство, допускани до частните покои на Забранения град. Те буквално са жертвали репродуктивните си органи с надеждата, че ще имат изключителен достъп до императора, помогнал след това на някои от тях да станат богати и влиятелни политици

Само два спомена карат възрастния Сун Яотин […]

История войны на Тихом океане

Коллектив авторов

(в пяти томах)

Сайт «Военная литература»: militera.lib.ru

Издание: История войны на Тихом океане (в пяти томах). — М.: Издательство Иностранной литературы, 1957, 1958.

Книга на сайте: http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/index.html

Книга одним файлом: http://militera.lib.ru/h/0/chm/istoriya_voyny_na_tihom_okeane.zip

Иллюстрации: http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/ill.html

OCR, правка: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru) Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

[…]

Китайские военные силы

Бичурин Иакинф (1840 г.)

Содержаніе. – Комплектъ. – Управленіе. – Вооруженіе. – Ученіе. – Флотъ. – Коплектованіе.

Прежнее состояніе военной силы.

Въ продолженіе первыхъ трехъ династій 2,505–231 годовъ до Р. X. военная служба составляла общую повинность всѣхъ землепашцевъ. Мѣстные начальники были и военными ихъ начальниками. Назначены были извѣстный срокъ службы, извѣстное время для […]

В штабе Блюхера: Воспоминания о китайской революции 1925–1927 годов (3)

Казанин Марк Исаакович

Часть 1

Часть 2

Снова в Ханькоу

Прибытие в Ханькоу. Что произошло в Шанхае. Я начальник и подчиненный. Известия о новом наступлении на Советский Союз. Измена и контрреволюция.

В апрельский, по-летнему теплый день мы прибыли в Ханькоу. На пристани нас встретил Мазурин и еще несколько товарищей. Первыми их словами были: ну, ребята, […]