36 йероглифа

Представям ви един прекрасен стар детски филм, който се казва „36 йероглифа“ и е за произхода на 36 от най-употребяваните йероглифи. С рисунки, музика и цяла история се представят йероглифите и стария им запис с пиктограми.

Забавлявайте се 😉

http://www.youtube.com/watch?v=xMslAGxCk0Y

Опростяването на йероглифите през съвременността

Опростяването на йероглифите всъщност следва историческото развитие на част от йероглифите, което никога не е прекъсвало. Особености на този процес са “налагането на популярната употреба”, а също така и налагане на постепенно възприетите и формираните от хората йероглифи в процеса на дългата им употреба.

[…]

Научете вашето китайско име

Тук:

http://www.mandarintools.com/chinesename.html

Разбира се, не е препоръчително да възприемате подобно име иначе, освен на шега, защото изборът на име при китайците е дълъг и нелек процес. Често дори се прибягва до услугите на гадател, който според хороскопа изчислява наличието и хармонията между Петте елемента у дадена личност. При отсъствие на някой от елементите, в йероглифите, […]

Таблица ключове (до 154)

部首目录

部首全名

发音 原字 旁型 翻意 例子

一画 1 点字旁 diănzìpáng 丶 точка 为、头、义 2 衡字旁 héngzìpáng 一 хоризонтална 才、三、不 3 竖字旁 shùzìpáng 丨 вертикална 师、北 4 撇字旁 piĕzìpáng 丿 извита наляво 千、么、长 5 乙、钩旁 yĭ-gŏupáng 乙 (乛、乚) нагъната 了、以、买

[…]

От колко време съществуват йероглифите?

2004-06-16

Йероглифите са писмеността, която се използва от най-много хора по света, освен това са и най-старата писменост на света.

[…]

Йероглифите в чуждестранната традиция

2004-06-16

Преди 2 000 години китайските йероглифи последователно са навлезли в Корейския полуостров, Япония и Виетнам, където по различно време в историята са се използвали като официална писменост.

[…]

Колко са на брой китайските йероглифи?

2004-06-16

Йероглифите са вид писменост. Общият им брой е изключително голям. Колко общо са на брой китайските йероглифи? Изглежда, че до ден днешен никой не е могъл да установи това с точност.

[…]

Опростяването на йероглифите през съвременността

2004-06-16

Опростяването на йероглифите всъщност следва историческото развитие на част от йероглифите, което никога не е прекъсвало.

[…]