Блестящата Танска поезия

Династия Тан е много важна епоха в китайската история. През този период икономиката е в разцвет, цари обществена стабилност, в изкуството се постигат забележителни достижения, особено в областта на класическата поезия. Писането на стихове през Тан се приема за една от най-главните обществено-културни дейности, като даже в системата на държавните изпити за чиновници писането на […]

“ Да пиеш сам под луната“ – Ли Бо

Пиех вино сред цветята сам нямаше никой до мен докато,вдигнал чаша,помолих светлата луна да доведе сянката ми и да станем трима.

[…]