Преки впечатления от дейността на Фалунгун в София

На няколко пъти ми се случи да се сблъскам с тези „мили хора“. Пръвия път беше през пролетта на 2002 г., когато една благовидна женица беше направила изложба от свои произведения в Унгарския културен институт.

[…]

Измами, забогатяване и престъпления на организацията Фалунгун (Фалун Дафа)

2005-03-02

1. Измамените хора и вредите, които заблудите на Ли Хунджъ са причинили.

[…]

Какво представлява Фалунгун?

Религиозно учение, секта, движение за култивиране на тялото и характера – какво точно представлява Фалунгун?

[…]

За опасната секта Фалунгун или Фалун Дафа

Култ, забранен в Китай през 1999 г., обяви, че създава клон в България.

[…]