Що е то ФЪНШУЕЙ?

Яна ШИШКОВА

Терминът „фъншуей” (風水) се отнася до система от даоистки геомантски практики, за която се смята че ползва небето и земята, за да помогне на хората да подобрят живота си чрез установяване или възстановяване на позитивния аспект на енергията ци. В тези практики се включва например ориентация на сградата (особено на ритуални сгради, […]

Школа «Осемте Двореца» (Ба Джай)

Вашите благоприятни местоположения

В школата Баджай (Осемте Двореца) ние определяме благоприятни и неблагоприятни посоки и местоположения за всеки човек. Всяко от четирите благоприятни местоположения носи специфични видове късмет. Дори ние разделяме посоките на най-хубава, втора, трета, четвърта по благоприятност, ние правим това само заради удобство. Наистина, всички четири местоположения са прекрасни. В един древен учебник […]

Основни школи на класическия Фъншуей

Има приблизително 9 основни школи, чиято история датира поне от няколко столетия. Това са истински китайски класически школи.

Ако освен тези основни школи броим също така и техните вариации и подшколи, то ще получим 14 школи. Едни школи се концентрират повече върху външните форми на ландшафта, а другите се опитват да хванат „пулс на Дракона“, […]

Дзян чу — Дванадесет повелителя на дни

В Китай всеки ден има своя повелител. Има 12 повелителя, които следва един след друг в строг порядък. Ден, чийто Земен клон съвпада със Земния клон на месеца винаги има повелител Създаване. Последователността на повелителите е такава:

1. Създаване

2. Разрушение

3. Пълнота

4. Равновесие

5. Определяне

6. Въздържане

7. Разбивание

[…]

ДЗЕН в Япония

Автор: Смарт, Ниниан

(из „Религиите по света: от възникването до съвременните секти“, 2003)

Създаването на дзен

Класическите форми на японския будизъм по един или друг начин подчертават отношението към земния живот. Това е особено вярно за разновидностите на чан будизма, навлязъл в Япония и развит далеч отвъд моделите, господстващи в Китай. Бащата на дзен будизма […]