Пътят на бодхисатва

Пътят на бодхисатва е дълъг и многостепенен. Той се разгръща във време, обхващащо три огромни периода (калпи). През тези периоди съществото, решило да стане буда заради другите, преминава през множество трансмиграции. В „Аватамсака сутра“ са представени петдесет и две равнища, през които преминава трансмигриращото същество.

Първите десет са равнища на вярата, следват десет равнища на […]

Петте Медитиращи Буди: Изследване в Духовната естетика

Будистка общност в България © 2007

Много, много преди идеята, наречена история, да възникне, съществували безполови същности, наречени Ади-Буда или Първоначален Буда. От “Него” възникнала двойнствеността, която трябвало да бъде потенциалния прародител на всичко сътворено. Този двойствен елемент е визуализиран в Будистката естетика и като божеството Вайрасатва и като божеството Вайрадхара. Важният общ за тях […]

Някои основни понятия в будизма

В този клип може да се запознаете на английски език по много достъпен начин с някои от основните понятия на будизма, като Трите съкровища, Четирите благородни истини, Петте, осемте или десетте забрани, както и Осемметричния път или осемте стъпки на будисткия морал, спазването на които води до нирвана (просветление) :

[…]

Махаяна или Голямата колесница

Махаяна или „Голямата колесница“, е основно направление в будизма.

Оформя се на основата на отделилите се от стхавиравадините (тхеравадините) махасангхики. Като самостоятелно направление се утвърждава на ІV-я събор на будистите, свикан по инициатива на цар Канишка (ІІ в.).

Последователите на махаяна възприемат себе си като радетели за „широкия път“ към нирвана. Разширяват общността и […]

Петте Медитиращи Буди: Изследване в Духовната естетика

Будистка общност в България © 2007

Много, много преди идеята, наречена история, да възникне, съществували безполови същности, наречени Ади-Буда или Първоначален Буда. От “Него” възникнала двойнствеността, която трябвало да бъде потенциалния прародител на всичко сътворено. Този двойствен елемент е визуализиран в Будистката естетика и като божеството Вайрасатва и като божеството Вайрадхара.

Важният общ за тях […]

Бодхисатва

Същество с пробудена, просветлена същност; същество на пътя на пробуждането; всяко същество, решило да стане буда (да достигне буда-същност, буда-природа), но отказало се от нирвана за себе си, за да помогне на другите да се избавят от страданията на самсарното битие. Равнището на бодхисатва непосредствено предшества най-високото – това на буда-природата, т. е. на Дхармакая […]

Канонична литература

За разлика от свещените книги на откровените религии каноничните книги в будизма се създават от будисти, получили просветление. Будисткото учение, Дхарма, получено от Буда Шакямуни в просветление, е вечно и неизменно, но не е неизменна формата, в която то се приема и препредава на другите. Всеки човек, достигнал просветление, може да създаде текст, който се […]

Калпа

Огромен период в сакралното време в будизма, което има цикличен характер. Една голяма калпа (махакалпа) се състои 20 калпи, всяка от които има четири периода, обозначавани на митологичен език като златен, сребърен, бронзов и железен век. Махакалпата се дели още на периоди на създаване на световете, живот на създадените светове, унищожаване на световете и съществуване […]

Парамита

Съвършенство, превъзходство; по-буквално „онова, благодарение на което се достига другия бряг“, т. е. нирвана. Традиционно в сутрите се говори за шест парамити: щедрост (дана), нравственост (шила), търпеливост (кшанти), мъжественост или доблест (виря), съзерцание (дхяна), мъдрост (праджна). Според легендата Шакямуни устоял на изкушенията на демона Мара, припомняйки си шестте парамити. В махаянските сутри множество действия на […]